Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente Tiel verzorgt de rioolaansluiting van uw woning, bedrijf of ander gebouw. Dit houdt in het gedeelte van de aansluiting in de openbare weg tussen de erfgrens en het hoofdriool en in enkele gevallen bij hemelwater tussen de erfgrens en een watergang.

Hoe werkt het?

Het aantal aansluitingen hangt af van de lokale situatie zoals type bouwwerk en de plaats ten opzichte van het riool. Daarnaast is het type rioolstelsel van belang. Bij een vrijverval rioolstelsel is in principe één aansluiting voor vuilwater en één aansluiting voor hemelwater. Bij drukriolering is er één aansluiting uitsluitend voor vuilwater, het hemelwater moet op het eigen terrein verwerkt worden.

Voor eigen terrein en het gebouw/bouwwerk zelf kunnen in de bouwvergunning afwijkende of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor bedrijven kan dit ook gelden volgens de Wet Milieubeheer (Wm) of de Waterwet (Ww). Vergunningaanvragen in het kader van de Wm worden door de omgevingsdienst Rivierenland behandeld. Vergunningaanvragen met gevolgen volgens de Ww worden door waterschap Rivierenland behandeld.

Aansluitingen in het buitengebied

Voor veraf gelegen panden in het buitengebied is aansluiten op de riolering erg duur. In die gevallen is er een alternatief: de Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater (IBA). Als de bewoner ermee instemt, legt de gemeente een IBA aan.

Er wordt van de bewoners een bijdrage gevraagd in de aanlegkosten. De gemeente onderhoudt de IBA, waarvoor door de bewoner een beheerbijdrage wordt betaald. Het voordeel van dit aanbod is dat de bewoners alles uit handen geven en dat het milieu hiermee beter af is. Het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland staan achter het beleid van de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting digitaal of indien dat niet mogelijk is, schriftelijk aan. Dit kan gedaan worden door de eigenaar, huurder of aannemer. Bent u geen eigenaar dan stuurt u bij de aanvraag een bewijs van toestemming. Geef aan om hoeveel aansluitingen het gaat en de soort rioolaansluiting (vuilwater, hemelwater of beide). Hoe vollediger de informatie hoe sneller de aanvraag verwerkt kan worden. Voor het aanvragen van de rioolvergunning maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier via de gele knop 'Aanvragen'.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier komt, na verzending, automatisch bij de juiste afdeling binnen. Een eventuele papieren formulier moet u sturen naar:

  • Gemeente Tiel,
  • Afdeling Leefomgeving, Team openbare ruimte,
  • Postbus 6325,
  • 4000 HH Tiel.

Ook kunt u uw aanvraagformulier mailen naar stedelijkwater@tiel.nl.

De behandeltijd voor deze aanvraag is circa 6 werkweken exclusief vakanties, zon- en feestdagen. In de aanvraag leest u terug onder welke voorwaarden de rioolaansluiting wordt gerealiseerd.

Voor de lozingen van bedrijfsafvalwater als gevolg van de Wet Milieubeheer (WM) stuurt u het volledig ingevulde aanvraagformulier naar de Omgevingsdienst Rivierenland (Omgevingsdienst Rivierenland, J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel, telefoonnummer 0344 - 579 314, info@odrivierenland.nl).

Voor de lozingen volgens de Water Wet (Ww) stuurt u het volledig ingevulde aanvraagformulier naar waterschap Rivierenland (Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel, telefoonnummer 0344 - 649 090, info@wsrl.nl).

Wat kost het?

De kosten van een rioolaansluiting worden bij de aanvrager vóór aanleg in rekening gebracht. De hoogte van de kosten kan sterk variëren en is geheel afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Bij uw aanvraag dient u rekening te houden met een bedrag van meerdere duizenden euro’s.

Bij plaatselijke omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan de locatie van de nieuwe rioolaansluiting. Het maakt een verschil of u in het buitengebied woont of in de stad. De weg waaraan u woont is eveneens van belang. De kosten van de werkzaamheden voor het openbreken van asfalt of klinkers verschillen sterk van elkaar. En als laatste of er een drukrioolaansluiting (als uw aansluiting lager ligt dan het hoofdriool) of een vrij verval rioolaansluiting (als uw aansluiting hoger ligt dan het hoofdriool) gerealiseerd moet worden.

U krijgt een aanbieding toegestuurd waarin wordt aangegeven wat de totale kosten voor de nieuwe rioolaansluiting zijn en hoe deze zijn opgebouwd. Na ontvangst van het door u ondertekende aanbiedingsformulier en de betaling gaan wij over tot het uitvoeren van de werkzaamheden.