Rioolheffing

U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente. U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning of bedrijfspand hebt in de gemeente. Ook als uw woning of bedrijfspand niet aangesloten is op de riolering (dit komt weinig voor). U krijgt een aanslag voor de rioolheffing van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) als u (als gebruiker van een pand) afvalwater loost op de gemeentelijke riolering of in het openbaar water.

Wat kost het?

De tarieven voor 2024 bedragen (op jaarbasis) voor:

  • éénpersoonshuishouden € 186,00
  • huishoudens met meer dan één persoon € 240,00
  • grootverbruik: lozing meer dan 500 m³ € 0,46 per m³
  • bodem- en grondsaneringsprojecten € 0,05 per m³

Vragen en bezwaar maken

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de BSR.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de rioolheffing of de betaling? Dan kunt u terecht bij de BSR via de volgende contactgegevens:

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
Telefoon: 0344 -70 47 04
Website: www.bsr.nlexterne-link-icoon