Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Wilt u een bouwwerk of gedeelte(n) van een bouwwerk slopen, dan heeft u een vergunning nodig of u moet een melding doen.

Hoe werkt het?

Voor gemeentelijke monumenten en voor Rijksmonumenten moet een omgevingsvergunning voor de activiteiten 'slopen' en 'monument' worden aangevraagd. In andere gevallen volstaat een sloopmelding.

Bij een sloop of renovatie van een bouwwerk geldt de algemene verplichting om een asbestinventarisatie (type-A) bij te voegen. Een uitzondering hierop zijn panden die zijn gebouwd na 1994.

Sloopmelding

Sloopwerkzaamheden moet u melden als er sprake is van het slopen van asbest. Ook meldt u sloopwerkzaamheden als het sloopafval meer dan 10 kubieke meter bedraagt. In deze gevallen doet u een melding voor de activiteit ‘slopen’ via het Omgevingsloket online.

Sloopvergunning

Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘slopen’ heeft u nodig bij sloop in of aan een beschermd monument. U vraagt een omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘slopen' en 'monument' aan via het Omgevingsloket online.

Asbest

Twijfelt u of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt u dan voor meer informatie op de Asbestwegwijzerexterne-link-icoon om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen in een laboratorium kan met 100 procent zekerheid worden vastgesteld of een materiaal of product asbest bevat. Wilt u weten of er asbest in uw eigen huis aanwezig is? Laat dan een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau uitvoeren.

Algemene informatie over asbestexterne-link-icoon vindt u op de website van het Ministerie.

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdakenexterne-link-icoon.

Aanvullende informatie

Als burger, bedrijf of instelling bent u zelf verantwoordelijk voor de afvoer van bouwafval. Dit afval kunt u naar de AVRI Milieustraat in Tiel brengen. Meer informatie op de website van de AVRIexterne-link-icoon.

Bouwafval moet u zoveel mogelijk schoon en gescheiden aanleveren. U kunt voor de afvoer van bouwafval ook een bedrijf inhuren.