Standplaats aanvragen

Wilt u goederen of waren verkopen vanuit een kraam of wagen op een standplaats op of aan de (openbare) weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. De standplaatsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

Soorten standplaatsen

Om een beter overzicht te krijgen maken wij onderscheid tussen vaste en tijdelijke standplaatsen.

Vaste standplaatsvergunning

Een vaste standplaatsvergunning is een vergunning voor een standplaats die u inneemt op 1 of meer dagen per week voor meer dan 6 weken. Vergunningen voor vaste standplaatsen mogen alleen op door het college aangewezen locaties worden verleend.

Tijdelijke standplaatsvergunning

Een tijdelijke standplaatsvergunning wordt verleend voor een standplaats die maximaal 6 weken ingenomen wordt. Deze vergunning kan niet verlengd worden. Het college heeft locaties aangewezen waar vergunningen voor tijdelijke standplaatsen verleend mogen worden.

Seizoen vergunningen

Er zijn enkele locaties aangewezen die alleen bedoeld zijn voor het innemen van een standplaats voor een seizoen product. Er zijn locaties aangewezen voor:

 • De verkoop van oliebollen voor maximaal 6 weken in de periode 1 november tot en met 31 januari
 • de verkoop van fruit uit de Betuwe in de periode 1 april tot en met 31 augustus
 • de verkoop van kerstbomen in de periode van 1 december tot en met 24 december

Locaties

Alleen op de door het college vooraf aangewezen plaatsen mag met vergunning standplaats worden ingenomen. Plaatsen die niet zijn aangewezen komen niet in aanmerking voor vergunningverlening. U vindt de locaties aangegeven in de bijlage van de Nadere regels standplaatsvergunningen 2015externe-link-icoon

Geen standplaats mag worden ingenomen indien de locatie niet geschikt is vanwege (verkeers)overlast, (verkeers)hinder of problematisch is in verband met de openbare orde.

Hoe werkt het?

Het is verstandig om voorafgaand aan de aanvraag eerst overleg te plegen met mevrouw Scholtus,  telefoonnummer 0344 - 637 125.

Commerciële standplaats

Meenemen/opsturen:

 • kopie geldig identiteitsbewijs of uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • naam, adres, postcode en woonplaats van de aanvrager
 • concrete locatie met een situatietekening
 • afmetingen (hoogte, breedte en lengte) van de standplaats
 • de dagen en tijden waarop de standplaats wenst te worden ingenomen
 • branche (wat wenst u te verkopen)

Niet commerciële standplaats

Meenemen/opsturen:

 • naam, adres, postcode en woonplaats van de aanvrager
 • locatie
 • dag en tijdstip waarop u standplaats wenst in te nemen
 • benoemen activiteit (waarom u standplaats wenst in te nemen)
 • de afmetingen van de standplaats (hxbxl)

U kunt een vergunning om een standplaats schriftelijk aanvragen bij:

Burgemeester en wethouders van Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning worden de  (leges)kosten in rekening gebracht.

Tarieven standplaatsvergunning 2023:

 • 1 week of korter: € 51,00
 • 1 week tot en met 1 maand: € 102,00
 • 1 maand tot en met 1 kwartaal: € 153,50
 • 1 kwartaal tot en met 1 jaar: € 203,00

De bedragen voor een standplaats worden verhoogd  voor het publiceren van de verleende vergunning en de kosten voor precariobelasting. De tarieven vindt u in de verordening.