Stemmen met een beperking

Alle kiesgerechtigden moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Alle stemlokalen moeten daarom toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Alleen voor mobiele stembureaus en stembureaus op het station gelden minder strenge eisen. Sommige stemlokalen zijn niet op alle onderdelen volledig toegankelijk te maken. Op www.waarismijnstemlokaal.nl kunt u vinden welke stemlokalen niet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld?

Bekijk wat er voor kiezers met een beperking is geregeld in het stemlokaal.externe-link-icoon

In het stemlokaal vindt u onder andere een kandidatenlijst in grote letters. Ook is er een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens 1 stemhokje met een lager schrijfblad. 

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe het stembiljet werkt. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Extra toegankelijke stemlokalen

Op www.waarismijnstemlokaal.nlexterne-link-icoon staat welke stemlokalen extra toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. Dit kunt u ook navragen bij de gemeente.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent. Of als u de ziekte van Parkinson heeft. U mag zelf iemand meenemen om te helpen. Of u mag een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In elk stemlokaal hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop u kunt stemmen. Ook is er een leesloep aanwezig, die de tekst op het stembiljet vergroot. Het stemhokje is goed verlicht. 

Informatie over de verkiezing in Nederlandse Gebarentaal

Op www.verkiezingentoolkit.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie. Daar staan binnenkort video’s met informatie over over de Europees Parlementsverkiezing in Nederlandse Gebarentaal (NGT). 

Ik heb een bewindvoerder, mag ik zelf stemmen?

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. U mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders uw wettelijke vertegenwoordiger. Kunt of wilt u niet zelf naar het stembureau komen. Dan kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen (machtigen). Dit mag u zelf kiezen.

Ik heb een verstandelijke beperking, hoe kan ik stemmen?

Een stembureaulid mag u buiten het stemhokje uitleg geven. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Veel gemeenten en maatschappelijke instellingen organiseren voor de verkiezing trainingen over het stemmen. Op de website www.hoewerktstemmen.nlexterne-link-icoon vindt u uitleg en kunt u oefenen. 

Algemene volmacht voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen. Dit kan via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.