Subsidieregeling Onderwijskansenbeleid tot 12 jaar

De gemeente Tiel wil onderwijskansen en de ontwikkeling van doelgroepkinderen tot 12 jaar stimuleren. Hiervoor stelt de gemeente een subsidie beschikbaar voor de kosten om doelgroepkinderen met een zo klein mogelijk (taal)achterstand aan het basis- en/of voortgezet onderwijs te laten beginnen.

Aanvragen

U kunt een digitale aanvraag doen via de button hierboven. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • De periode waarvoor wordt aangevraagd
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • Een begroting en dekkingsplan

Aanvragen die betrekking hebben op het eerstvolgende kalenderjaar kunnen vanaf 1 oktober van het jaar daaraan voorafgaand en gedurende het betreffende kalenderjaar worden ingediend. De gesubsidieerde activiteit dient te worden uitgevoerd in het desbetreffende kalenderjaar.

Voorwaarden

De activiteiten zorgen:

  • voor de stimulering van de ontwikkeling van basisschoolleerlingen met een onderwijsachterstand
  • dat doelgroepkinderen met een zo klein mogelijke (taal)achterstand aan het voortgezet onderwijs beginnen

In de Subsidieregeling onderwijskansenexterne-link-icoon staat welke kosten subsidiabel zijn. 

Staat op deze pagina of op de pagina Algemene informatie subsidiesexterne-link-icoon niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.