Terugkoppeling inloopavond 28 juni 2022

Ongeveer 60 bewoners bezochten de inloopavond op 28 juni 2022. Hieronder staan de antwoorden op de belangrijkste vragen die toen gesteld zijn.

Veelgestelde vragen inloopavond 28 juni 2022.

De huidige struiken in de groenvakken zijn aan het einde van hun levensduur. We planten nieuwe struiken en heesters in de groenvakken. Dat doen we in het najaar van 2022 en in het najaar 2023 om de huismus niet te verstoren.

In de nieuwe situatie planten we nieuwe struiken en heesters op de plekken waar nu ook struiken staan. En waar nu gras is, komt gras terug.  Het gras behouden we, zodat de verkeersdeelnemers voldoende zicht houden op de weg. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid. 

We controleren alle afvoerputten van hemelwater.  Als een put (kolk) niet meer werkt, vervangen we deze. Als dat nodig is, vervangen we ook de leiding.

Het ontwerp wordt hier niet op aangepast. We gaan in overleg met handhaving en/of politie om met hen te overleggen hoe hierop gehandhaafd kan worden.

Wanneer er een ambulance aan komt rijden kunt u het beste doorrijden en de eerste afslag afslaan. Het is niet nodig om de middengeleider op te rijden of een groenvak in te steken.

Het riool wordt periodiek geïnspecteerd. Uit deze inspecties blijkt dat het riool niet hoeft te worden vervangen. De hemelwaterafvoeren van de weg (kolken) worden wel gecontroleerd op werking en zo nodig vervangen om een goed werkend systeem te houden.

Tijdens de herinrichting van de Laan van Westroijen vervangen we alleen de kabel voor de openbare verlichting.