Tiel Speelt

Buitenspelen is goed en gezond voor alle kinderen. Met creativiteit en inzet zorgen we voor fijne en voldoende speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar. En dat kan met minder geld. Dat doen we samen: inwoners en gemeente.

Onderhoud en beheer

Inwoners onderhouden en beheren de speelplek. Én zij laten hun kinderen buiten spelen. De gemeente helpt de inwoners bij het beheer en onderhoud en bewaakt de veiligheid. En is en blijft ook verantwoordelijk voor de veiligheid.   

Door samen te werken blijven er speelplekken in Tiel. En dat niet alleen. De speelplek is meer van de buurt, een gezellige plek waar kinderen lekker spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Fijn voor de kinderen en goed voor de leefbaarheid. Tiel speelt!

Wat is het doel?

Voldoende fijne speelplekken voor alle kinderen van 0-12 jaar in de wijken, buurten en dorpen. Bewoners beheren en onderhouden die speelplekken.  

Meer informatie?

Heeft u vragen over de aanpak? Of wilt u in uw buurt ook een speeltuinwerkgroep beginnen? Neem dan contact op met mevrouw Annika Maan, e-mail amaan@tiel.nl, telefoon 0344 - 63 73 13.