Toelichting infographic Maand van de Toekomst - Omgevingsvisie

In de infographic geven we de opbrengst van de Maand van de Toekomst weer.

De opbrengst is uitgesplitst in drie categorieën:

 1. Waar zijn inwoners trots op en wat we willen we met de Omgevingsvisie versterken?
 2. Wat kan volgens inwoners in de toekomst beter en wat moeten we met de Omgevingsvisie aanpakken?
 3. Over welke thema’s praten inwoners graag mee?

Waar zijn inwoners trots op? We sorteren de onderwerpen van vaakst genoemd naar minst vaak genoemd:

 • De Vlindertuin
 • Zinder en cultuurbedrijf
 • Appelpop en andere evenementen
 • Mooie omgeving en ligging
 • Flipje
 • Rijke historie
 • Nergens op
 • Klein, maar compleet
 • Voorzieningen dichtbij
 • Uiterwaarden en natuur
 • Verenigingsleven
 • Waal
 • Hertenkamp

Wat kan volgens inwoners in de toekomst beter? We sorteren de onderwerpen van vaakst genoemd naar minst vaak genoemd:

 • Aantrekkelijker centrum
 • Meer groen in de wijken
 • Passende woningen voor jong en oud
 • Betere en schonere openbare ruimte
 • Ruimte voor wandelen en fietsen
 • Aandacht voor erfgoed
 • Versterken natuur en biodiversiteit
 • Gezondheid en welzijn
 • (verkeers-)veiligheid
 • Aandacht voor het buitengebied
 • Ruimte voor ondernemers
 • Meer ontmoetingsplekken
 • Meer voor jongeren
 • Bioscoop
 • HBO

Over welke thema’s praten inwoners graag mee? We sorteren de onderwerpen van vaakst genoemd naar minst vaak genoemd:

 • Wonen en leefomgeving
 • Veiligheid
 • Voorzieningen
 • Water, groen, natuur en landschap
 • Bereikbaarheid
 • Toerisme en recreatie
 • Gezondheid
 • Overig