Toezicht en Handhaving

Onder de naam Toezicht en Handhaving voert Afval Verwijdering Rivierenland (Avri) de handhavings- en toezichtstaken in de gemeente Tiel uit.

Toezicht en Handhaving bestaat uit 2 clusters:

 • Toezichthouders (stagiaires), herkenbaar aan het gele epaulet;
 • Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) (handhavers); herkenbaar aan het BOA epaulet.

Toezichthouders (stagiaires)

De toezichthouders hebben een belangrijke taak binnen de gemeente Tiel. Zowel in het centrum, de wijken als in de omliggende dorpen is de toezichthouder het aanspreekpunt. Daarnaast houden zij op verschillende plaatsen en tijdens evenementen toezicht.

Wat doet een toezichthouder?

 • Oog- en oorfunctie in wijken, dorpen en binnenstad en bij evenementen;
 • toezicht naar aanleiding van klachten;
 • verkeersregelaar, preventieve aanwezigheid ter voorkoming van strafbare feiten;
 • informatieverstrekking aan burgers.

Handhavers (BOA's)

Alle handhavers zijn beëdigd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). BOA's zijn breed inzetbaar op tal van gebieden. Om enerzijds de politie te ontlasten en anderzijds de veiligheid op straat te waarborgen, mogen zij uw identiteit controleren, proces-verbaal opmaken en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Deze verdachten worden vervolgens overgedragen aan de hulpofficier van Justitie.

Wat doet een handhaver (BOA)?

De handhavers in de gemeente Tiel zijn er om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Ook ondersteunen zij bij bepaalde taken de politie Gelderland-Zuid. Dit doen zij door onder andere de volgende taken uit te voeren:

 • Toezicht in de wijken, dorpen en binnenstad; controleren op de APV en parkeerovertredingen;
 • aanspreken/beboeten van personen die in overtreding zijn;
 • meewerken aan integrale horecacontroles;
 • aanspreken jeugd bij gedrag dat overlast veroorzaakt; deelname aan wijkvergaderingen en

Bekeuringen

Een handhaver mag een bekeuring geven wanneer hij op straat een overtreding constateert.

 Er zijn drie soorten bekeuringen:

 • Mulderbonnen (bij wet geregelde parkeerovertredingen)
 • Fiscale bonnen (bij het niet voldoen aan parkeerbelasting ofwel niet vullen van de parkeermeter)
 • Bestuurlijke strafbeschikkingen (overlastfeiten die strafbaar zijn gesteld in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening)

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Toezicht en Handhaving, telefoonnummer: 0345 - 58 53 53 of info@avri.nl.