Uitprobeerpagina

De gemeente Tiel wil de entree van de binnenstad bij de Westluidense Poort allure geven. Met de bouw van Zinder en de aanleg van het stadpark is hier al voor een groot deel invulling aan gegeven.

Met de bouw van een aantal fraaie nieuwbouwwoningen op het parkeerterrein Bleekveld wordt de Westluidense Poort nog een stuk mooier.

Als het lukt om ook een bioscoop te vestigen in de voormalige bibliotheek aan de Koninginnestraat is de gewenste culturele poort van de binnenstad compleet.

Meer weten over...

Om de woningen te bouwen is eerst nog een verandering van het bestemmingsplan nodig. Het gaat om kleine aanpassingen. Het huidige bestemmingsplan biedt al de mogelijkheid om woningen te bouwen. In vier bouwblokken met een maximale bouwhoogte van 25 meter.

Sinds 20 september 2023 ligt het nieuwe ontwerpbestemmingsplan ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Door ontwikkelaar Slokker B.V. is een bouwplan ontwikkeld voor de nieuwbouw van woningen op het parkeerterrein Bleekveld. Het gaat om zestien appartementen en twaalf stadswoningen. Deze zijn verdeeld over vier bouwblokken met een maximale hoogte van drie tot vier bouwlagen. Achter de gebouwen is plaats voor tuinen, bergingen en ruim dertig parkeerplaatsen. In de openbare ruimte komen bomen, hagen en ander groen.

Slokker Vastgoed houdt op donderdag 12 oktober tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopbijeenkomst in de foyer van cultuurgebouw Zinderexterne-link-icoon. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Er is informatie te bekijken over onder meer het ontwerp, het bestemmingsplan, verkeer en parkeren en de planning. Mensen van de ontwikkelaar en de gemeente Tiel zijn aanwezig om toelichting te geven.

Door de bouw van woningen, verdwijnen ongeveer honderd parkeerplaatsen voor vergunninghouders op Bleekveld. Voor deze vergunninghouders zoekt de gemeente een geschikte oplossing.

Daarbij wordt gedacht aan parkeergarage de Westluidense Poort en andere parkeerterreinen. Hiervoor is een aanpassing in de regels voor het vergunningparkeren nodig. Daar wordt nog aan gewerkt.

Op dit moment wordt de haalbaarheid van een bioscoop met restaurant aan de Koninginnestraat onderzocht door ontwikkelaar Dunavast b.v. De gemeente heeft hierover een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Wilt u liever bellen? Dan kunt u via het algemene nummer: 0344 - 63 71 11 met bovenstaande personen in contact komen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich via de website www.bleekveldtiel.nlexterne-link-icoon abonneren op de digitale nieuwsbrief van de ontwikkelaar.