Veelgestelde vragen Anders Wonen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over het project Anders Wonen. Als u na het lezen hiervan nog vragen heeft, dan kun u uiteraard altijd contact met ons opnemen via anderswonen@tiel.nl. Op werkdagen ontvangt u binnen 48 uur een schriftelijke of telefonische reactie.

Algemeen

Waarom komt er een Anders Wonen project binnen de gemeentegrenzen van Tiel?
Het heeft te maken met onze visie en mensbeeld: De gemeente Tiel is er voor alle Tielenaren en wil niet dat er inwoners op straat moeten slapen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie Anders Wonen.

Wat houdt het Anders Wonen project in?
Het Ander Wonen project is een woonproject voor mensen die door allerlei oorzaken het lastig vinden om hun draai te vinden in deze steeds ingewikkelder geworden maatschappij. Mensen die misschien ooit een ander leven hadden.

Welke organisaties zijn bij het project betrokken?
De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor het vinden van een locatie en de communicatie met betrokkenen zoals omwonenden. De woningcorporatie Kleurrijk Wonen plaatst de huisjes en is de verhuurder. Verder is er een zorgorganisatie betrokken die de bewoners begeleidt als ze er wonen. Welke zorgorganisatie dat is, is nog niet bekend.

Locatie

Is het besluit over de locatie definitief?
Nee, nog niet. In mei 2021 vraagt het college aan de gemeenteraad een besluit te nemen over het starten met de bestemmingsplanwijziging. Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig om Anders Wonen mogelijk te maken. 

Hoe ziet de locatie eruit?
Op de locatie komen 4 tot 6 eenvoudige en vrijstaande woonunits. In iedere woonunit woont één persoon. Ook staat er een klein kantoortje voor de zorgorganisatie die de bewoners begeleidt.  

Bewoners en begeleiding

Wat voor bewoners komen er te wonen op de Anders Wonen locatie?
Het zijn inwoners van de gemeente Tiel die door allerlei oorzaken het lastig vinden hun draai te vinden in de steeds ingewikkelder geworden maatschappij. Vaak hebben zij een verslavingsprobleem en/of een psychiatrisch probleem. Zij geven nu onbedoeld overlast op de plek waar zij nu wonen. Of hebben zelfs helemaal geen woonplek meer. Het zijn individualisten die zich niet kunnen of willen aanpassen aan hun omgeving. Uit ervaring met soortgelijke projecten weten we dat voor hen ruimte om hen heen goed werkt. Dat de rust die zo ontstaat ook zorgt voor rust in henzelf. Op de Anders Wonen locatie komen geen mensen met een veroordeling voor een zeden- of geweldsmisdrijf.

Hoe worden de bewoners begeleid?
De geselecteerde bewoners zijn in staat om zelfstandig een huishouden te voeren. Wel is het belangrijk dat zij daar begeleiding bij krijgen. Deze begeleiding wordt geleverd door een zorgorganisatie vanuit een klein kantoortje op het terrein. De zorgorganisatie bekijkt ook wie in aanmerking komt voor wonen in deze woonvorm.