Vergoeding kosten medisch afval

Heeft u extra afvalkosten omdat u medisch afval heeft? En woont u nog zelfstandig? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor die extra afvalkosten. Voor het aanvragen van compensatie gebruikt u het aanvraagformulier dat u kunt downloaden.

Wat houdt de regeling in?

Heeft u medisch afval, zoals nierdialyse- en stomamateriaal? Dan krijgt u een vergoeding voor één extra inworp per week. Dat zijn 52 extra inworpen van een 30 liter zak per jaar.

De vergoedingen zijn gebaseerd op de tarieventabel afvalstoffenheffing.

In onze gemeente zijn er speciale containers voor wegwerpluiers en incontinentiemateriaal. De vergoeding afvalkosten voor incontinentiemateriaal is daarom vervallen. 

Uitzonderingen

U heeft geen recht op deze regeling als u:

  • in een verzorgings- of verpleegtehuis woont. U betaalt dan zelf geen afvalstoffenheffing meer. U heeft dus ook geen extra kosten voor het afval van incontinentiemateriaal en ander medisch afval;
  • gebruik maakt van de meerkostenregeling. In de meerkostenregeling wordt rekening gehouden met extra afvalkosten door medisch afval.

Wanneer kunt u de vergoeding aanvragen?

U kunt over het hele jaar de vergoeding aanvragen.

Hoe vraag ik de vergoeding aan?

U kunt het aanvraagformulier downloaden via de gele knop. U kunt deze uitprinten, invullen en ondertekenen.

Of u verstuurt het per post naar: 

Gemeente Tiel
Sociale Poort/bijzondere bijstand
Antwoordnummer 304
4000 VB Tiel 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u binnen openingstijden bellen naar 0344 - 63 72 20.