Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

Maak een afspraak. Gebruik het aanvraagformulier, vul het volledig in en neem het mee naar uw afspraak in het stadhuis. Het is daarnaast ook mogelijk om de aanvraag online te doen.

 

Een VOG heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of in het onderwijs. Ook wordt dit aangevraagd bij een wapenvergunning.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

Beoordeling

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd. Wordt het afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit via het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Doe de VOG-check

De VOG-check van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt een inschatting van de kans van slagen van uw VOG-aanvraag. Door een paar simpele vragen te beantwoorden krijgt u een eerste indruk. Deze VOG-check is volledig anoniem. Er worden geen personeelsgegevens opgeslagen, gedeeld of doorgestuurd.

Als u de verklaring omtrent gedrag via de gemeente aanvraagt, neem dan de volgende documenten mee:

Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.

Als de aanvraag door uw (toekomstige) werkgever, die de VOG van u verlangt, digitaal wordt gestart dan betaalt u € 33,85.

In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen. De instantie vraagt dit voor de vrijwilliger aan. Lees er meer over.