Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. U kunt een VOG direct online aanvragen.

Aanvragen

Een VOG heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of in het onderwijs. Ook wordt dit aangevraagd bij een wapenvergunning.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitieexterne-link-icoon beoordeelt de aanvraag.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

Beoordeling

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd. Wordt het afgewezen? Dan kunt u bezwaar makenexterne-link-icoon tegen het besluit via het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Doe de VOG-check

De VOG-checkexterne-link-icoon van het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt een inschatting van de kans van slagen van uw VOG-aanvraag. Door een paar simpele vragen te beantwoorden krijgt u een eerste indruk.

Deze VOG-check is volledig anoniem. Er worden geen personeelsgegevens opgeslagen, gedeeld of doorgestuurd.

Meenemen

Als u de verklaring omtrent gedrag via de gemeente aanvraagt, neem dan de volgende documenten mee:

Kosten

  • Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.
  • Als de aanvraag door uw (toekomstige) werkgever, die de VOG van u verlangt, digitaal wordt gestart dan betaalt u € 33,85.
  • In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaalexterne-link-icoon aan te vragen. De instantie vraagt dit voor de vrijwilliger aan.