Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Het is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen.

Een VOG heeft u nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of in het onderwijs. Ook wordt dit aangevraagd bij een wapenvergunning.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

  • Een werkgever kan een VOG voor een werknemer digitaal aanvragen. Hiervoor gelden voorwaarden. Als de aanvraag is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt, kunt u het digitaal afhandelen.
  • Aanvragen via de gemeente. Hiervoor kunt u  zonder afspraak terecht bij de servicebalie van het stadhuis. Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur

Wilt u een VOG aanvragen bij de gemeente, dan kunt u hiervoor zonder afspraak terecht bij de servicebalie van het stadhuis. Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.

Beoordeling

Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd. Wordt het afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit via het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

 

 

 

Als u de verklaring omtrent gedrag via de gemeente aanvraagt, neem dan de volgende documenten mee:

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Legitimatiebewijs
  • Pinpas Contant geld

 

Voor een VOG-aanvraag via de gemeente betaalt u € 41,35.

Als de aanvraag door uw (toekomstige) werkgever, die de VOG van u verlangt, digitaal wordt gestart dan betaalt u € 33,85.

In een aantal gevallen is een VOG voor vrijwilligers gratis digitaal aan te vragen. De instantie vraagt dit voor de vrijwilliger aan.