Visie en beleid laadinfrastructuur

In de Laadvisie Tiel 2022 staat de strategie van de gemeente om tijdig een dekkend, toegankelijk, betaalbaar en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te maken. De laadvisie gaat in op laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor personenvervoer (elektrische personenauto’s en deelauto’s en elektrische fietsen) en op bestelwagens.

Het Plaatsingsbeleid Laadpalen gemeente Tiel 2022 geeft invulling aan de keuzes die in de Laadvisie zijn gemaakt. Namelijk het zorgen voor een laadinfrastructuur voor personenvervoer.