Visie en plannen Veilingterrein

Bij het maken van alle plannen die tot nu toe zijn gemaakt, zijn omwonenden, woningzoekers en andere geïnteresseerden betrokken geweest.

Het definitieve concept Inrichtingsplan is gereed. Het bestaat uit twee onderdelen:

 In het inrichtingsplan staat hoe de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk eruit komt te zien. Waar komt het groen en welke bomen en struiken komen er? Hoe ziet de groene ruimte tussen de woonblokken eruit? Waar komen speelplekken? Ook het ontwerp voor het  Spoorpark staat in dit plan. Het Spoorpark ligt direct tegenover het Veilingkwartier en parallel aan het spoor.

Op 29 november vindt er een inloopbijeenkomst over het Inrichtingsplan op het Veilingterrein plaats. Bent u benieuwd hoe het de groen in het Veilingkwartier én het Spoorpark eruit ziet? En heeft u nog wensen over het Spoorpark? Kom naar de inloopbijeenkomst in de oude Metawafabriek. U bent van 16.30 tot 19.30 uur welkom aan de Spoorstraat 5 in Tiel. U kunt op elk moment binnenlopen. De koffie staat klaar.

De ambities voor het Veilingterrein staan in de gebiedsvisie, waar ook de plannen voor de Teisterbantlaan in staan. Deze ideeën zijn in het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt in (concrete) plannen. Bekijk de ambities van het Veilingterrein via de knop hieronder.