Waarom ondernemen in Tiel?

Tiel biedt volop ruimte om te ondernemen. Zowel op de diverse bedrijventerreinen en kantorenparken als in de binnenstad, het winkelhart van de Betuwe. Gelegen aan de A15, de rivier de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en het spoor is Tiel een belangrijke en centraal gelegen gemeente in de Gelderse Corridor. Deze verbindt de Rotterdamse haven met het Duitse achterland en maakt onderdeel uit van de Rhine-Alpine Corridor, die zelfs helemaal tot Genua loopt. Tiel behoort tot de Logistieke Hotspot Rivierenland, die door de logistieke branche steeds wordt benoemd als een van de beste logistieke hotspots van Nederland. Daarmee laten wij vele andere hotspots achter ons! Kortom, Tiel staat garant voor een uitstekend ondernemersklimaat. Maakt u er binnenkort ook deel van uit?

Sterk in handel, diensten, zorg en onderwijs
Tiel is een ondernemersstad in hart en nieren. Als één van de oudste steden van Nederland was de stad in de 10e en 11e eeuw al een belangrijke handelsnederzetting van internationale allure.

In de 13e eeuw trad Tiel toe tot het verbond van Hanzesteden. Aan het eind van de 19e eeuw ontwikkelde de stad zich vervolgens tot industriestad. De de-industrialisatie aan het einde van de 20e eeuw had tot gevolg dat de commerciële dienstverlening, zorg en onderwijs in de stad tot bloei kwamen.

Met deze sterk ondernemende traditie, eersteklas voorzieningen, een goed ondernemersklimaat en leefmilieu heeft Tiel een grote aantrekkingskracht op wie zakelijk én als mens wil groeien en bloeien.

Groeiende werkgelegenheid, veel voorzieningen en voldoende woonruimte
De werkgelegenheid in Rivierenland groeit sterker dan elders in Gelderland, vooral op het gebied van logistiek.

De resultaten uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek laten zien dat zowel het aantal bedrijven als het aantal banen toenemen. Met onze centrale, gunstige ligging in de regio Rivierenland vervult Tiel een belangrijke functie voor de werkgelegenheid.

De gemeente heeft letterlijk en figuurlijk een sterke regionale positie met een hoge arbeidsparticipatie en goede ondernemers. De gemeente pakt het arbeidsmarktbeleid breed op; het draait niet alleen om de groei van het aantal banen, maar ook om de inzet van de kwaliteiten van mensen. De gemeente trekt hierin gezamenlijk op met het bedrijfsleven.

Tiel heeft ook veel voorzieningen zoals een breed aanbod van gezondheidszorg, onderwijs, winkels en cultuur. Gunstig is ook dat Tiel over voldoende woonruimte beschikt en werknemers dus op korte reisafstand van hun werk kunnen wonen.

Goed bedrijfsklimaat en interessante stedelijke ontwikkelingen
Voor een goed ondernemersklimaat investeert Tiel in de samenwerking met het bedrijfsleven, zoals ondernemersverenigingen, stichtingen, fondsen en coöperaties.

Samen optimaliseren wij het Tielse bedrijfsklimaat. Twee programma’s voor stedelijke ontwikkeling zullen er de komende jaren voor zorgen dat wij dit bedrijfsklimaat en de sociaal-economische basis van de stad verder verbeteren. Dit zijn de programma’s Waalfront en Stationsomgeving.

Het gaat hierbij om woningbouw, cultuur en winkelen, met daarbij de benodigde parkeercapaciteit. Hiermee krijgt de binnenstad een nog grotere aantrekkingskracht. De bedrijventerreinen worden de komende jaren ook verder ontwikkeld en uitgebreid.