Werk

vragen en antwoorden over werk voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst werken. Dit geldt voor vluchtelingen die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen.

U heeft dit nodig:

  • Verblijfsstatus tijdelijke beschermde. U krijgt deze via de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) nadat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente.
  • Burgerservicenummer. Ook dit krijgt u na inschrijving in de gemeente.
  • Een IBAN-bankrekening:  neem geen contante betalingen van uw loon aan. Maar laat het overmaken op een bankrekening en vraag om een loonstrook.

ALS U GAAT WERKEN STOPT DE LEEFGELDREGELING

Als u gaat werken ontvangt u salaris van uw werkgever. U moet dit direct melden bij de gemeente. U krijgt dan geen leefgeld meer van de overheid. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog uw inkomen wordt.

  • Als u bij een gastgezin woont, stopt ook het woondeel van de leefgeldregeling
  • Gezinsleden  die niet werken, houden wel recht op leefgeld (en het woondeel als u bij een gastgezin woont)
  • U moet zich verzekeren voor zorgkosten.

Uw werkgever moet voldoet aan de voorwaarden die de overheid stelt. Dat is om te voorkomen dat een werkgever misbruik maakt van uw kwetsbare situatie. Deze voorwaarden zijn:

  • De werkgever moet u in loondienst nemen.
  • De werkgever moet uiterlijk twee werkdagen voor uw eerste werkdag het UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) melden dat u bij hem komt werken, welk werk u gaat doen en voor hoeveel uur per week.

Als Oekraïense werknemer in Nederland heeft u dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Bijvoorbeeld recht op een veilige werkplek, pauzes, vakantiedagen en het minimumloon.  

Werknemers die te weinig betaald krijgen of gevaarlijk werk moeten doen, kunnen bellen met de Arbeidsinspectie op 0800-5151 (gratis). De Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich aan de regels houden.

Op www.workinnl.nl vindt u in verschillende talen meer informatie over het arbeidsrecht in Nederland.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de laatste actuele informatie over Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne.