Aangifte overlijden

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

Belangrijk

Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dat doet u in het gemeentehuis als diegene in de gemeente Tiel is overleden. Meestal moet dit binnen 6 dagen na het overlijden.

Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

Een aangifte van een overlijden doet u persoonlijk in het Stadhuis wanneer diegene in de gemeente Tiel is overleden. Dit kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u naar (0344) 637 111.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Overlijden in het buitenland

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaatexterne-link-icoon.

Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Meenemen

Voor de aangifte van een overlijden heeft u de volgende documenten nodig:

  • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte van overlijden doet.
  • Verklaring van overlijden
  • De enveloppe met vermelding van doodsoorzaak (B-enveloppe voor het Centraal Bureau voor de Statistiek).
  • Als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige.
  • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overledene.

Kosten

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het aangeven van een overlijden.
  • Er zijn wel kosten voor afschriften van de overlijdensakte. Een afschrift van de overlijdensakte kost € 15,70.