Aangifte overlijden

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Als uitvaartondernemer doet u digitaal aangifte van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig met tenminste betrouwbaarheidsniveau 2+.

Belangrijk

Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte van overlijden doen. Dat doet u in het gemeentehuis als diegene in de gemeente Tiel is overleden. Meestal moet dit binnen 6 dagen na het overlijden.

Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Vraag toestemming voor een begrafenis of crematie aan de gemeente.

Een aangifte van een overlijden doet u persoonlijk in het Stadhuis wanneer diegene in de gemeente Tiel is overleden. Dit kan op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur en alleen op afspraak. Voor het maken van een afspraak belt u naar (0344) 637 111.

Uitstel van begraven of crematie

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.

Overlijden in het buitenland

Is iemand uit Nederland in het buitenland overleden? Dan geeft u dit door aan de gemeente waar deze persoon woonde. Hiervoor hebt u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Nederlandse ambassade of het consulaatexterne-link-icoon.

Is er in het land waar u bent geen Nederlandse diplomatieke post? Dan kunt u naar de ambassade gaan van een ander EU-land. Of neem contact op met uw reisorganisatie of lokale politie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Meenemen

Voor de aangifte van een overlijden heeft u de volgende documenten nodig:

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte van overlijden doet.
 • Verklaring van overlijden
 • De enveloppe met vermelding van doodsoorzaak (B-enveloppe voor het Centraal Bureau voor de Statistiek).
 • Als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige.
 • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overledene.

Kosten

 • Er zijn geen kosten verbonden aan het aangeven van een overlijden.
 • Er zijn wel kosten voor afschriften van de overlijdensakte. Een afschrift van de overlijdensakte kost € 15,70.

Werkwijze begrafenisondernemer

Voor het doen van online aangifte heeft u als begrafenisondernemer de volgende gegevens nodig:

 • De A-verklaring digitaal, zodat u deze kunt toevoegen
 • Burgerservicenummer van de overledene
 • Geboortedatum en achternaam van de overledene

Om online af te kunnen afrekenen, maken wij gebruik van iDEAL. Dezelfde dag nog ontvangt u via e-mail het uittreksel en het verlof tot begraven/cremeren. Het uittreksel ontvangt u ook per post.

Versturen

De originele A-verklaring hoeft u niet in te leveren. Deze verklaring vernietigt u op zorgvuldige wijze. De B-envelop stuurt u zo snel mogelijk op naar:

CBS
Sector SQS t.a.v. Doodsoorzakenstatistiek
Henri Faasdreef 312 
2492 JP  Den Haag

Het is belangrijk dat u het nummer van de akte van overlijden in het daarvoor bestemde vak op de B-envelop noteert. Daarnaast vult u ook de gemeentecode in op de voorkant, dat is: 0281.

Het is ook mogelijk om de B-envelop in te leveren op het Stadhuis in Tiel. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Eerste keer online aangifte

Om online aangifte te kunnen doen heeft de begrafenisondernemer een E-herkenningsmiddel nodig met een minimaal betrouwbaarheidsniveau van 2+. Voor meer informatie over e-herkenning kunt u terecht op www.eherkenning.nlexterne-link-icoon.

Om een aangifte te kunnen doen is het nodig dat u bij ons bekend bent. Doet u voor de eerste keer aangifte van overlijden voor uw organisatie neem dan contact op met de gemeente via burgerzaken@tiel.nl.

De volgende gegevens zijn dan nodig om ervoor te zorgen dat u online aangifte kunt doen:

 • Kopie van uw ID-bewijs
 • Uw burgerservicenummer
 • Nummer van de Kamer van Koophandel met de juiste organisatienaam
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer.