Achternaam kind kiezen

U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. Is uw kind op (of na) 1 januari 2024 geboren? Dan kunt u uw 1e kind de achternamen van beide ouders geven.

Naamskeuze bepalen

Heeft u een keuze gemaakt voor de achternaam van uw 1e kind? Dan geldt de gekozen achternaam ook voor alle volgende kinderen. 

Wat zijn de mogelijkheden bij naamskeuze?

Sinds 1 januari 2024 zijn er verschillende combinaties van achternamen mogelijk. Een voorbeeld: Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

 • de Vries
 • Jansen
 • de Vries Jansen
 • Jansen de Vries

We geven nog een aantal voorbeelden van de mogelijkheden met een gecombineerde achternaam in bijgevoegde infographicexterne-link-icoon.

Voorwaarden bij maken van naamskeuze

De achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt dat minstens één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Wanneer doet u naamskeuze?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Naamskeuze kunt u dan doen vóór de geboorte of bij geboorteaangifte.

Niet-getrouwde ouders moeten naamskeuze doen bij de erkenning van het kind. Erkenning (en dus naamskeuze) kan ook vóór de geboorte. Doet u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze? Dan krijgen ook alle volgende kinderen uit deze relatie de achternaam van de moeder.

Bent u alleenstaande ouder (weduwe of weduwnaar) en is uw partner overleden voordat u de naamskeuze hebt gedaan? Dan kunt u voor uw kind de achternaam van de vader of de moeder kiezen.

Overgangsregeling om naam eerdere kinderen te wijzigen

De wet heeft een overgangsregeling. Daardoor kunt u in heel 2024 ook de namen van eerdere kinderen wijzigen. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het stadhuis. 

De regels voor de overgangsregeling zijn:

 • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023
 • U bent getrouwd, heeft een geregistreerd partnerschap of heeft uw kinderen erkend
 • U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen

Het is níet mogelijk om de namen van eerdere kinderen te wijzigen als:

 • Uw oudste kind is geboren voor 2016
 • U de naam van uw kind wilt wijzigen in de naam van de andere ouder

Let op: er zijn kosten voor naamswijziging van eerdere kinderen. 

De kostenvoor de akte van naamskeuze is 

 • € 75,- voor het 1e kind  
 • € 50,- voor elk volgend kind van dezelfde ouders

Let op: verandert u de achternaam van uw kind en heeft het een eigen identiteitsbewijs? Dan vraagt u deze opnieuw aan na de wijziging. U betaalt de kosten voor een nieuw paspoort of ID-kaart.