Alcoholvergunning

Schenkt u alcoholhoudende drank in een horecabedrijf? Bijvoorbeeld in een café, restaurant, sportkantine of verenigingslokaal. Of verkoopt u sterke drank in een slijterij? Dan heeft u een vergunning nodig op basis van de Alcoholwet.

Aanvragen

Per 1 juli 2021 is de drank- en horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. Dit is landelijke wetgeving en regelt de toestemming om alcohol te mogen schenken.

U kunt volgens de Alcoholwet een Alcoholvergunning aanvragen als u een bedrijf wil starten of overnemen. Voor u de vergunning krijgt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag genoemde personen, voldoen aan alle voorwaarden van de Alcoholwet.

Uw aanvraag moet de volgende gegevens hebben:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen;
 • een verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen. Behalve als een ondernemer/bestuurder zich in het geheel niet met de exploitatie van het horecabedrijf zal bezighouden. Dit kunt u dan invullen op het formulier en een verklaring van deze persoon inleveren;
 • een verklaring van alle leidinggevenden bijlage model B externe-link-icoonof model Aexterne-link-icoon
 • U moet voor iedere leidinggevende een verklaring inleveren;
 • voor verenigingen of stichtingen: een bestuursreglement;
 • het aanvraagformulier model Bexterne-link-icoon (te gebruiken door verenigingen en stichtingen) 
 • het aanvraagformulier model Aexterne-link-icoon (te gebruiken door horecabedrijven) 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • u moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • alle leidinggevenden moeten voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
 • alle leidinggevenden mogen geen antecedenten (strafverleden) hebben;
 • het gebouw, waarin u de horeca-inrichting start, moet voldoen aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten.

Belangrijk om te weten

De Alcoholvergunning kunt u alleen aanvragen als u ook een exploitatievergunning hebt of hebt aangevraagd (zie exploitatievergunning horecabedrijfexterne-link-icoon)

U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen als:

 • een op de vergunning genoemde leidinggevende verandert. U hoeft dan alleen in te leveren:
  • de verklaring van de leidinggevende,
  •  de Verklaring Sociale Hygiëne
  •  een kopie van het legitimatiebewijs
 • de inrichting bouwtechnisch verandert. U moet dit wel binnen een maand met een brief bij de burgemeester melden.