Alcoholvergunning

Schenkt u alcoholhoudende drank in een horecabedrijf? Bijvoorbeeld in een café, restaurant, sportkantine of verenigingslokaal. Of verkoopt u sterke drank in een slijterij? Dan heeft u een vergunning nodig op basis van de Alcoholwet.

Per 1 juli 2021 is de drank- en horecawet gewijzigd in de Alcoholwet. Dit is landelijke wetgeving en regelt de toestemming om alcohol te mogen schenken.

U kunt volgens de Alcoholwet een Alcoholvergunning aanvragen als u een bedrijf wil starten of overnemen. Voor u de vergunning krijgt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag genoemde personen, voldoen aan alle voorwaarden van de Alcoholwet.

De voorwaarden zijn:

 • u moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
 • alle leidinggevenden moeten voldoen aan de eis van sociale hygiëne;
 • alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn;
 • alle leidinggevenden mogen geen antecedenten (strafverleden) hebben;
 • het gebouw, waarin u de horeca-inrichting start, moet voldoen aan inrichtingseisen voor hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten.

Uw aanvraag moet de volgende gegevens hebben:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen;
 • een verklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen. Behalve als een ondernemer/bestuurder zich in het geheel niet met de exploitatie van het horecabedrijf zal bezighouden. Dit kunt u dan invullen op het formulier en een verklaring van deze persoon inleveren;
 • een verklaring van alle leidinggevenden bijlage model B (pdf, 27 kB) of model A (pdf, 27 kB). U moet voor iedere leidinggevende een verklaring inleveren;
 • voor verenigingen of stichtingen: een bestuursreglement;
 • het aanvraagformulier model B - DSP 636 (pdf, 93 kB) (te gebruiken door verenigingen en stichtingen) 
 • het aanvraagformulier model A - DSP 597 (pdf, 120 kB) (te gebruiken door horecabedrijven) 

Let op: de Alcoholgunning kunt u alleen aanvragen als u ook een exploitatievergunning hebt of hebt aangevraagd (zie exploitatievergunning horecabedrijf)

U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen als:

 • een op de vergunning genoemde leidinggevende verandert. U hoeft dan alleen in te leveren:
  • de verklaring van de leidinggevende,
  •  de Verklaring Sociale Hygiëne
  •  een kopie van het legitimatiebewijs
 • de inrichting bouwtechnisch verandert. U moet dit wel binnen een maand met een brief bij de burgemeester melden.

 

Binnen 8 weken krijgt u bericht, als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 

 

Voor een Alcholvergunning betaalt u € 74,15.