Exploitatievergunning horecabedrijf

Wanneer u een (horeca) inrichting gaat exploiteren, heeft u een exploitatievergunning nodig.

Aanvragen

U heeft de volgende zaken nodig:

 • Een ingevuld Aanvraagformulierexterne-link-icoon
 • Een verklaring met datum en handtekening van de eigenaar of verhuurder van het gebouw. Waarin staat dat de eigenaar en/of verhuurder geen bezwaar heeft.
 • Een plattegrond van de inrichting (inclusief aanduiding van de functie van de ruimten en de oppervlakten).
 • Veiligheidsplan.
 • Een legitimatiebewijs van iedereen die op de vergunning komt te staan.
 • Een verklaring van alle leidinggevenden. Voor elke leidinggevende moet u een verklaringexterne-link-icoon inleveren.
 • De Bibob vragenlijstexterne-link-icoon helemaal invullen en alle gevraagde bijlagen toevoegen. Het is aan te raden hier uw boekhouder bij te betrekken.
 • Wilt u een nieuw terras exploiteren? Dan moet u bij de aanvraag een tekening doen met de grootte en een beschrijving van de inrichting van het terras.
 • Wanneer nodig, een formulier Bijschrijven of doorhalen leidinggevendenexterne-link-icoon

Daarna stuurt u deze gegevens naar de Burgemeester van Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een exploitatievergunning zijn € 204,00 in 2023.

Aanvullende informatie

Leidinggevende op de vergunning veranderen

U hoeft geen nieuwe vergunning aan te vragen als de leidinggevende die op de vergunning staat, verandert. Levert u de volgende documenten in met de vraag om deze persoon bij te schrijven:

 • de verklaring van de leidinggevende
 • kopie van het legitimatiebewijs

U stuurt deze gegevens naar de Burgemeester van Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Voor iedere leidinggevende moet een Verklaring Omtrent het Gedrag worden overlegd. Deze kan aangevraagd worden in de gemeente waar de leidinggevende woont. De ondernemer hoeft zelf geen VOG te overleggen.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)

De  Wet Bibob is een Nederlandse wet. Het doel is dat gemeenten, provincies en ministeries, de betrouwbaarheid van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies kunnen controleren bij het landelijk bureau Bibob.

Meer weten over de Bibob kunt u vinden op de website van Justisexterne-link-icoon.nl.externe-link-icoon

Uitzonderingen

Een deel van de bedrijven heeft geen exploitatievergunningplicht. Het gaat om bedrijven waar de horeca-activiteiten van ondergeschikte betekenis zijn.

Dat zijn bijvoorbeeld:

 1. een winkel (als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een ondergeschikte nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit)
 2. een zorginstelling
 3. een school
 4. een museum
 5. een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant
 6. een rouwcentrum, begraafplaats of crematorium
 7. een zonnecentrum, sport- of dansschool
 8. een prostitutiebedrijf
 9. een gebouw waarin alleen kookcursussen worden gegeven
 10. een locatie voor bed & breakfast
 11. middelen van vervoer tijdens hun gebruik

Voorwaarden

 • De vergunning geldt voor de persoon en het gebouw. Als u een bedrijf overneemt, heeft u een nieuwe vergunning nodig.
 • Uw locatie moet passen in het bestemmingsplan.
 • De exploitatie van de inrichting mag niet leiden tot verstoring van het woon- en leefklimaat in de omgeving.
 • Iedereen genoemd op de vergunning mag geen strafverleden hebben. De gemeente kan vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
 • Het Bibob onderzoek (zie Extra informatie) moet voor u met een positief resultaat zijn.
 • Het terras is onderdeel van de exploitatievergunning. Er is geen aparte terrasvergunning meer nodig.
 • Pas als u de vergunning heeft, mag u de inrichting exploiteren.