Algemene informatie stimuleringsregeling

De gemeente wil de binnenstad aantrekkelijker maken en leegstand in winkels verminderen. We willen een mooie route maken van de parkeergarage naar het winkelgebied. Daarom geven we subsidies om ondernemers te helpen.

Subsidies voor een mooie en levendige Binnenstad

Er zijn vier subsidies:

Deze subsidies helpen om de binnenstad van Tiel aantrekkelijker te maken voor iedereen.

Subsidievoorwaarden

Het is belangrijk om de subsidievoorwaarden goed door te lezen. U kunt deze vinden in de deelverordening op de website van overheid.nlexterne-link-icoon

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar subsidiebinnenstad@tiel.nl om een afspraak te maken voor een vooroverleg.

Belangrijk:

  • Dien uw aanvraag in voordat u kosten maakt. Kosten die u al heeft gemaakt, komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn afgerond, moet u binnen twee maanden een verzoek indienen om de subsidie vast te stellen. In de subsidievoorwaarden staat wat u moet meesturen met dit verzoek.
  • BTW-kosten worden niet vergoed; deze zijn voor uw eigen rekening.

Zorg dat u op tijd bent met uw aanvraag!

Subsidieplafond

Subsidieplafond

Subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. De regeling stopt als het totale subsidiebedrag van € 280.000,- op is.

Wees er dus snel bij!

Let op staatssteun!

Op basis van de De-minimisverordening mogen ondernemingen maximaal 200.000 euro overheidssteun ontvangen over een periode van drie belastingjaren.

De Europese Commissie controleert op verboden staatssteun. Als steun van de gemeente achteraf toch niet is toegestaan, moet het gehele bedrag worden teruggevorderd.