Anders Wonen

In bijna elke stad en elk dorp in ons land wonen mensen die niet meer in een woning in een woonwijk kunnen wonen. Dat komt door hun psychische aandoeningen. Een deel is dakloos of dreigt dat te worden. We willen in Tiel niet dat mensen gaan zwerven. We vinden dat iedereen een dak boven zijn/haar hoofd nodig heeft.

Daarom is de gemeente op zoek naar een geschikte plek voor deze inwoners om te wonen. Een plek waar 4 tot 6 simpele en vrijstaande woonunits kunnen staan. In iedere woonunit woont één persoon. De bewoners krijgen begeleiding van professionele zorgpartijen, maar krijgen ook ruimte om zichzelf te zijn. In Anders Wonen kunnen zij ook werken aan een mogelijke terugkeer naar begeleid wonen in een woonwijk of een andere geschikte woonvorm. Anders Wonen is niet bedoeld voor inwoners met een veroordeling voor een zeden- of geweldsmisdrijf.

Doel

Een plek in Tiel voor de woonvorm Anders Wonen met ruimte voor maximaal zes zelfstandige wooneenheden.

Voortgang

 • In mei 2018 hebben we een oproep gedaan aan inwoners om mee te denken over een geschikte locatie voor Anders Wonen. 15 Inwoners reageerden op deze oproep. Zij vormen samen de begeleidingsgroep Anders Wonen. Samen met de gemeente werken zij aan een raadsvoorstel over een locatie voor Anders Wonen.  De gemeenteraad neemt daarna een besluit over de locatie.
 • De zoektocht begon in juni van dit jaar. De deelnemers van de begeleidingsgroep maakten kennis met elkaar. Zij verdiepten zich ook in de inwoners voor wie Anders Wonen is. Onderdeel van die kennismaking was ook een bezoek aan Anders Wonen in Arnhem.  Al snel waren de deelnemers het met elkaar eens: er is een gezamenlijk belang. Dat is de zorg voor een veilige en goede woning en woonomgeving voor kwetsbare inwoners én voor de bewoners in de omgeving.
 • Vervolgens heeft de begeleidingsgroep zich gebogen over de criteria waaraan de locatie moet voldoen. Wat zou de beste afstand tot andere woningen kunnen zijn? En tot voorzieningen als de huisarts en winkels? Kan het een tijdelijke plek zijn of is het beter een vaste plek te hebben? De groep is bij deze discussie ondersteund door de zorgpartijen. Het resultaat is een lijst met randvoorwaarden, criteria en aandachtspunten. In de raadsvergadering van 26 september heeft de gemeenteraad deze lijst vastgesteld. Onderaan deze pagina vindt u de bestanden.
 • In september en oktober heeft de begeleidingsgroep gezocht naar mogelijke locaties voor Anders Wonen in de gemeente. Het resultaat van deze zoektocht is een lijst met vijf mogelijke locaties. Deze locaties voldoen aan de lijst met randvoorwaarden en locatiecriteria. Ook zijn deze locaties op hoofdlijnen bekeken op wet- en regelgeving. De gemeenteraad neemt het besluit over de plek van Anders Wonen
 • Na het besluit heeft de gemeente een vervolg onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de locatie Papesteeg. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat Anders Wonen niet mogelijk is op deze locatie. Ook de andere door de begeleidingsgroep geselecteerde locatie aan de Papesteeg is niet geschikt.
 • De drie overgebleven locaties overige drie door de begeleidingsgroep geselecteerde locaties onderzocht. Dit sluit aan bij het proces beschreven in het raadsvoorstel van november jl. Het gaat om stukken grond op de hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg, aan de Groenestraat ten westen van het Vuadabos en op het terrein van Thedingsweert.
 • Maart 2019: De locatie Groenestraat is vervallen. De eigenaar van de grond stelt de grond niet beschikbaar voor Anders Wonen.

Planning

 • 21 november: de gemeenteraad heeft een besluit genomen om de locatie Papesteeg verder uit te werken.
 • Juni 2018-najaar 2018: begeleidingsgroep werkt aan een raadsvoorstel over voorwaarden voor een locatie en de locatie zelf.
 • Maart 2019: er zijn nog twee locaties die geschikt zouden kunnen zijn voor Anders Wonen:
  • Hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg
  • Op het terrein van Thedingsweert
  • Deze locaties onderzoeken we. Zodra duidelijk is dat regels en wetten geen belemmering zijn, gaan we in gesprek met de direct omwonenden.

Meer informatie

Heeft u vragen, laat het ons weten via anderswonen@tiel.nl. Op werkdagen ontvangt u binnen 48 uur een schriftelijke of telefonische reactie. 

Bestanden Anders Wonen