Anders Wonen

In bijna elke stad en elk dorp in ons land wonen mensen die niet meer in een woning in een woonwijk kunnen wonen. Dat komt door hun psychische aandoeningen. Een deel is dakloos of dreigt dat te worden. We willen in Tiel niet dat mensen gaan zwerven. We vinden dat iedereen een dak boven zijn/haar hoofd nodig heeft.

Daarom is de gemeente op zoek naar een geschikte plek voor deze inwoners om te wonen. Een plek waar 4 tot 6 simpele en vrijstaande woonunits kunnen staan. In iedere woonunit woont één persoon. De bewoners krijgen begeleiding van professionele zorgpartijen, maar krijgen ook ruimte om zichzelf te zijn. In Anders Wonen kunnen zij ook werken aan een mogelijke terugkeer naar begeleid wonen in een woonwijk of een andere geschikte woonvorm. Anders Wonen is niet bedoeld voor inwoners met een veroordeling voor een zeden- of geweldsmisdrijf.

Doel

Een plek in Tiel voor de woonvorm Anders Wonen met ruimte voor maximaal zes zelfstandige wooneenheden.

Voortgang

  • In mei 2018 hebben we een oproep gedaan aan inwoners om mee te denken over een geschikte locatie voor Anders Wonen. 15 Inwoners reageerden op deze oproep. Zij vormden samen de begeleidingsgroep Anders Wonen. Samen met de gemeente werkten zij aan een raadsvoorstel over een locatie voor Anders Wonen.  De gemeenteraad neemt daarna een besluit over de locatie.
  • De zoektocht begon in juni 2018. De deelnemers van de begeleidingsgroep maakten kennis met elkaar. Zij verdiepten zich ook in de inwoners voor wie Anders Wonen is. Onderdeel van die kennismaking was ook een bezoek aan Anders Wonen in Arnhem.  Al snel waren de deelnemers het met elkaar eens: er is een gezamenlijk belang. Dat is de zorg voor een veilige en goede woning en woonomgeving voor kwetsbare inwoners én voor de bewoners in de omgeving.
  • Vervolgens heeft de begeleidingsgroep zich gebogen over de criteria waaraan de locatie moet voldoen. Wat zou de beste afstand tot andere woningen kunnen zijn? En tot voorzieningen als de huisarts en winkels? Kan het een tijdelijke plek zijn of is het beter een vaste plek te hebben? De groep is bij deze discussie ondersteund door de zorgpartijen. Het resultaat is een lijst met randvoorwaarden, criteria en aandachtspunten. In de raadsvergadering van 26 september 2018 heeft de gemeenteraad deze lijst vastgesteld. Onderaan deze pagina vindt u de bestanden.
  • In september en oktober 2018 heeft de begeleidingsgroep gezocht naar mogelijke locaties voor Anders Wonen in de gemeente. Het resultaat van deze zoektocht was een lijst met vijf mogelijke locaties. Deze locaties voldoen aan de lijst met randvoorwaarden en locatiecriteria. Ook zijn deze locaties op hoofdlijnen bekeken op wet- en regelgeving. De gemeenteraad neemt het besluit over de plek van Anders Wonen
  • Na het besluit heeft de gemeente een vervolg onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van de locatie Papesteeg. Op basis van dit onderzoek is gebleken dat Anders Wonen niet mogelijk is op deze locatie. Ook de andere door de begeleidingsgroep geselecteerde locatie aan de Papesteeg is niet geschikt.
  • De drie overgebleven locaties worden onderzocht. Dit sluit aan bij het proces beschreven in het raadsvoorstel van november 2018. Het gaat om stukken grond op de hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg, aan de Groenestraat ten westen van het Vuadabos en op het terrein van Thedingsweert.

Maart 2019: De locatie Groenestraat is vervallen. De eigenaar van de grond stelt de grond niet beschikbaar voor Anders Wonen. Er zijn nog er zijn nog twee locaties die geschikt zouden kunnen zijn voor Anders Wonen:

  • Hoek Schaarsdijkweg/Lingeweg
  • Op het terrein van Thedingsweert

Planning

  • September 2019: gemeente onderzoekt locatie Lingeweg/Schaarsdijkweg. Uit een eerste globaal onderzoek is gebleken dat de locatie geschikt is. Nu volgen aanvullende onderzoeken, zoals bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar flora en fauna. Deze onderzoeken zijn nodig voor de aanpassing van het bestemmingsplan. Bewoners Lingeweg en bedrijven Schaarsdijkweg hebben een informatiebrief ontvangen.

Meer informatie

Heeft u vragen, laat het ons weten via anderswonen@tiel.nl. Op werkdagen ontvangt u binnen 48 uur een schriftelijke of telefonische reactie. 

Bestanden Anders Wonen