Bekendmakingen

Met bekendmakingen informeren wij u over bijvoorbeeld de aanvraag van een omgevingsvergunning (zoals bouwen, kappen, slopen) in uw buurt of een vergunning voor een evenement. Op de website van de overheid staat een overzicht van alle bekendmakingen.

E-mail service bekendmakingen

automatisch de bekendmakingen van gemeenten, provincies en waterschappen per e-mail. Op de website van de overheid kunt u zich hier voor aanmelden. Hier kunnen inwoners en ondernemers zelf instellen welk type berichten zij willen ontvangen en binnen welke straal om hun huis of bedrijf.

Bekendmaking Voornemen vaststellen plaatsen verzamelcontainers restafval, oud papier en glas, gemeente Tiel 

De voorzitter van het dagelijks bestuur van Avri is voornemens op grond van artikel 7A van de Afvalstoffenverordening Avri 2021 plaatsen van verzamelcontainers in Tiel vast te stellen. Deze voorgenomen plaatsen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Tiel bepaald. U kunt de gemeente Tiel van 5 juli tot en met 16 augustus 2023, een reactie sturen.