Beleidscyclus

Elke gemeente heeft een 'beleidscyclus'. Via deze beleidscyclus stelt de raad het beleid voor de komende jaren vast. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van het beleid. Ook wordt via de beleidscyclus bepaald hoeveel geld de gemeente aan verschillende beleidsterreinen uitgeeft en hoe de gemeente er financieel voorstaat.

De beleidscyclus bestaat in Tiel uit de volgende onderdelen: