Benoemingsprocedure

De stappen van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester zijn overal in het land vrijwel dezelfde. Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats. De nieuwe burgemeester wordt uiteindelijk bij koninklijk besluit benoemd.

Stappenplan

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de procedure uiteengezet in een overzichtelijke infographic ‘In 14 stappen burgemeester' die u via bovenstaande button kunt inzien.