Bestemmingplannen naar Omgevingsplan

Belangrijkste wijziging

Vóór de komst van de Omgevingswet stonden de regels voor activiteiten als (ver)bouwen, kappen, slopen en aanleggen op verschillende plekken in bestemmingsplannen. 

Met de invoering van de Omgevingswet heeft iedere gemeente een tijdelijk omgevingsplan waarin de huidige bestemmingsplannen zijn opgenomen.

Het verzamelen van alle losse bestemmingsplannen en separate verordeningen en deze samenvoegen tot 1 omgevingsplan is een hoop werk. Daarom hebben gemeenten tot uiterlijk 1 januari 2032 hiervoor de tijd.