Beveiligingslek of datalek melden

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen en gegevens beter te kunnen beschermen.
Let op: deel het datalek of de zichtbare data nooit met anderen. Maakt u actief misbruik van een datalek of per abuis ontvangen persoonsgegevens? Dan doen we aangifte bij de politie.

Wat doen wij als een beveiligingslek/datalek is ontdekt?

 • Allereerst lossen wij dit zo snel mogelijk op. 
 • Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn. En of mensen benadeeld zijn door het lek. 
 • Wij melden het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens als er een echt risico is dat de privacy van iemand beschadigd is. 
 • Wij informeren de mensen van wie de gegevens gelekt zijn. Wij helpen om het risico op schade uit het datalek zo klein mogelijk te houden.

Wij vragen u dringend om

 • Geen grootschalige hackpogingen door middel van poortscans, scrips en/of manuele aanvalstactieken op onze sites uit te voeren.
 • Uw bevindingen te melden via het contactformulierexterne-link-icoon.
 • Het probleem niet te misbruiken. Door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig om het lek aan te tonen. Of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen, totdat het is opgelost. En alle vertrouwelijke gegevens, die zijn verkregen via het lek, direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, DDOS, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat mag u van ons verwachten

 • Wij nemen geen juridische stappen als u zich houdt aan bovenstaande verzoeken.
 • Wij reageren binnen 1 werkdag op uw melding om de ontvangst daarvan te bevestigen.
 • Wij streven ernaar om vervolgens binnen 5 werkdagen op uw melding te reageren met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. 
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. Wij bepalen samen met u of en hoe we over het gemelde probleem berichten. Berichtgeving vindt pas plaats nadat het probleem is opgelost.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem vermelden wij uw naam als ontdekker, als u dit wenst.
 • Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.  

Voorbeelden datalek

 • U heeft een brief van ons ontvangen die niet voor u bedoeld is, maar waarin gevoelige gegevens over een andere persoon staan (zoals medische gegevens, een BSN of informatie over schulden)
 • Als u op onze website uw gegevens bekijkt en de gegevens van (ook) een andere persoon ziet
 • U ontvangt een e-mail van ons met informatie die niet voor u bedoeld is