Bewind, curatele en mentorschap

Het kan dat het u niet (meer) lukt om uw eigen geldzaken en of persoonlijke zaken te regelen. Hier zijn verschillende oplossingen voor.

Soorten oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk als u uw eigen geldzaken niet kunt regelen. Hieronder vindt u wat deze oplossingen precies betekenen .

Budgetbeheer

Heeft u moeite om rond te komen? Heeft u schulden en kunt u deze niet meer betalen? De medewerkers van het team Schuldhulpverlening kunnen u helpen.

Bewindvoering

Als budgetbeheer voor uw situatie niet voldoende is, kan het zijn dat u een bewindvoerder krijgt.  Samen met een hulpverlener of een bewindvoerder kunt u dit aanvragen bij de rechtbank. Of u een bewindvoerder krijgt, wordt door de kantonrechter bepaald. Een bewindvoerder wordt dan de baas over uw geldzaken. Of de bewindvoerder dit goed doet, controleert de rechter.

U kunt zelf een bewindvoerder uitkiezen (bijvoorbeeld) een familielid. Maar het kan ook zijn dat u een professionele bewindvoerder heeft. De bewindvoerder is niet gratis. De bewindvoerder vraagt geld voor het beheren van uw geldzaken. Als u een laag inkomen en geen spaargeld hebt, kunt u voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen. Soms moet u dan nog wel een deel van de kosten zelf betalen.

Curatele

Een curator neemt beslissingen over uw geldzaken én persoonlijke zaken. Dit gebeurt als u dit zelf niet meer kunt. De rechter bepaalt dat u onder curatele komt te staan. De curator vraagt ook geld voor zijn werkzaamheden voor u. Voor deze kosten kunt u  bijzondere bijstand aanvragen. Deze aanvraag dient de curator in.  

Mentorschap

Een mentor is er voor als u uw persoonlijke zaken niet meer zelf kunt regelen. Uw mentor neemt beslissingen over uw verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Of u een mentor nodig heeft bepaalt  de rechter. Een mentor kan een familielid zijn. U kunt ook een professionele mentor krijgen. Deze mentor kan ook geld vragen voor zijn werkzaamheden. U kunt voor deze kosten bijzondere bijstand aanvragen.

Op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon vindt u meer informatie over curatele, bewind en mentorschap.

Bijzondere bijstand

Is uw inkomen niet hoger dan de bijstandsnorm? Dan worden de kosten voor bewindvoering, curatele en mentorschap helemaal vergoed. Is uw inkomen hoger, dan betaalt u misschien een deel zelf.

Voor de aanvraag van bijzondere bijstand vult u het online formulierexterne-link-icoon in. 

Formulierenhulp

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenhulp. 

De formulierenhulp heeft iedere dinsdag en donderdag inloopspreekuur van 9.30 uur tot 15.15 uur in het pand van Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel. Het inloopspreekuur is alleen op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 0344-621607.