Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is voor noodzakelijke kosten die u zelf niet kunt betalen. Iedereen met een laag inkomen en weinig vermogen kan bijzondere bijstand aanvragen. Ook mensen met bijvoorbeeld een minimumloon, WW uitkering of AOW.

Hoe werkt het?

Iedere situatie is anders. Wij beoordelen op basis van uw persoonlijke en financiële situatie. De gemeente kijkt ook naar de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten ook echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk (bijvoorbeeld om medische redenen, of een urgentieverklaring)?
  • Kunt u de kosten niet (geheel) zelf betalen?
  • Heeft u niet kunnen sparen (onverwachte kosten)?
  • Is er geen andere instelling die de kosten betaalt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. Een medewerker van de gemeente beoordeelt of de kosten via bijzondere bijstand vergoed worden. Dan weet u zeker dat u niet achteraf met hoge kosten zit die u misschien niet kunt betalen.

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u laat zien dat u de kosten echt maakt.

Hoeveel krijg ik?

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van de kosten, van uw inkomen en uw vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Met sommige kosten krijgt iedereen te maken. Hier moet u zelf voor sparen. Ook als u een laag inkomen heeft. Als u niet heeft kunnen sparen, krijgt u voor bepaalde kosten een renteloze lening. U betaalt de lening in termijnen terug aan de gemeente (ongeveer 5% van uw maandelijkse inkomen). De gemaakte kosten waarvoor een renteloze lening aanvraagt, mogen niet ouder zijn dan een maand. 

Vragen

Twijfelt u, of heeft u vragen over bijzondere bijstand? Neemt u dan contact op met de Sociale Poortexterne-link-icoon, telefoonnummer 0344 - 637 220 (openingstijdenexterne-link-icoon). Of u stuurt een e-mail naar socialepoort@tiel.nl.

Pakketten

De bijzondere bijstand is verdeeld in verschillende pakketten. Voor meer informatie over de pakketten en de inhoud ervan klikt u op het desbetreffende pakket.