Binnenstad - Veemarkt 1

Het bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 gaat over het perceel Veemarkt 1 in Tiel, de locatie van een voormalige wasstraat.

Aanleiding

Het bestemmingsplan staat toe om op het perceel zeven woningen te realiseren in de vorm van appartementen.

Status

De gemeenteraad heeft op 15 december 2021 het bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 zonder wijzigingen vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft hierna vanaf 29 december 2021 voor zes weken ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is sinds 10 februari 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten