Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

Om een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' te krijgen moet u via het Omgevingsloket online een aanvraag indienen bij de gemeente. Deze aanvraag zal onder meer een bouwplan moeten bevatten. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Daarnaast is een schets van de bouw of verbouw, alsmede een situatieschets in veel gevallen geboden.

Hoe werkt het?

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen liggen bij het Klant Contact Centrum (KCC), omgevingsloket ter inzage. Voor de aangevraagde omgevingsvergunningen heeft het slechts een informeel karakter. Tegen de aangevraagde omgevingsvergunningen kan dan ook geen bezwaarschrift worden ingediend.

De verleende omgevingsvergunningen liggen ter inzage voor een periode van 6 weken, deze periode gaat in op de dag na verzending. In deze periode is het mogelijk om bezwaar te maken tegen de verleende vergunning

Aanvullende informatie

Om u beter van dienst te zijn werkt het Omgevingsloket uitsluitend op afspraak op maandag, dinsdag en donderdagochtend. U kunt hen telefonisch bereiken of een afspraak maken tussen 8.30 en 12.30, telefoonnummer: 0344 - 637 167 of per e-mail via: omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via het e-mailadres uw vragen te stellen.