Buitengebied

Het bestemmingsplan Buitengebied geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Tiel, voor zover dat buiten de bebouwde kommen van Tiel, Wadenoijen, Kapel Avezaath en Bergakker ligt.

Aanleiding

Het oude bestemmingsplan Buitengebied kwam uit 2005 en was toe aan een vernieuwing en digitalisering. In de planherziening zijn op de meeste plaatsen de geldende bestemmingen overgenomen.

Op een aantal onderdelen zijn de algemene bouw- en gebruiksmogelijkheden verruimd. Het gaat bijvoorbeeld om de maximale inhoud van woningen, de maximale bouwhoogte op agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor teelt ondersteunende voorzieningen in de fruitteelt (hagelnetten, regenkappen e.d.). Ook is op een aantal plaatsen een kleinere, individuele ontwikkeling of wijziging opgenomen.

Status

De gemeenteraad heeft op 18 december 2019 het bestemmingsplan Buitengebied met enkele wijzigingen vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 27 juli 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en daardoor is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het  stadhuis. Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 -  637 167.

Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten