Buitengebied – Dijkversterking Tiel Waardenburg

Het bestemmingsplan Buitengebied – Dijkversterking Tiel Waardenburg gaat over de Waaldijk (Ophemertsedijk) tussen de grens met de gemeente West-Betuwe en het Inundatiekanaal.

Aanleiding

De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg voldoet niet aan de wettelijke normen voor hoogwaterveiligheid: de dijk is te laag en heeft onvoldoende stabiliteit. De beheerder van de dijk, Waterschap Rivierenland, heeft daarom van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de opdracht gekregen om de dijk te versterken. Deze versterking moet eind 2026 zijn uitgevoerd.

Status

De gemeenteraad heeft op 26 mei 2021 het bestemmingsplan Buitengebied – Dijkversterking Tiel Waardenburg vastgesteld.

Het Projectplan Waterwet Dijkversterking Tiel  Waardenburg, waar dit bestemmingsplan bij hoorde, is op 24 september 2021 door het bestuur van het Waterschap vastgesteld, en op 12 oktober door Gedeputeerde Staten van Gelderland goedgekeurd.

Tegen dit projectplan Waterwet is beroep ingesteld. Op 7 december 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en hierdoor zijn het projectplan en het bestemmingsplan nu onherroepelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten