Buitengebied – Lingeweg

Het bestemmingsplan Buitengebied, Lingeweg gaat over het perceel aan de Lingeweg waar maximaal zes woonunits worden gerealiseerd voor personen die (nog) niet binnen een reguliere woning kunnen worden gehuisvest en de realisatie van een voedselbos.

Aanleiding

Al enkele jaren is gemeente Tiel op zoek naar een geschikte woonplek voor mensen die om bepaalde redenen niet (meer) in een woonwijk kunnen wonen. Dit project heet Anders Wonen.

De onbebouwde locatie aan de Lingeweg is hiervoor geschikt bevonden. Het voornemen bestaat om ter plaatse zes vrijstaande woonunits te realiseren én een begeleidersunit.

Direct ten zuiden van de locatie van Anders Wonen is in samenspraak met de buurt gekozen voor een invulling als voedselbos.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Om de beoogde ontwikkeling alsnog mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

Procedure

De gemeenteraad van Tiel heeft op 15 december 2021 het bestemmingsplan 'Buitengebied – Lingeweg (Anders Wonen en Voedselbos)' vastgesteld. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

De wijzigingen betreffen de volgende:

  • Er wordt een boringsvrije zone opgenomen ten behoeve van het waarborgen van de kwaliteit van het drinkwater in de toekomst.
  • De mogelijkheid tot een Jongerenontmoetingsplaats wordt verwijderd.
  • Er wordt in het plan opgenomen dat parkeervoorzieningen mogelijk zijn ter plaatse van het voedselbos. Bij de bewoners- en begeleidingsunit zijn al parkeervoorzieningen opgenomen.

Het ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied – Lingeweg (Anders Wonen en Voedselbos)' heeft van 27 januari tot en met 9 maart 2022 ter inzage gelegen. Een zienswijze indienen is niet meer mogelijk.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.