Buitengebied - Veegplan

De gemeenteraad van Tiel heeft op 19 oktober 2022 het bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan (gewijzigd) vastgesteld.

Verzoeken en wijzigingen

Het bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Tiel, voor zover dat buiten de bebouwde kommen van Tiel, Wadenoijen, Kapel Avezaath en Bergakker ligt.

In het bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan is een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan Buitengebied verzameld. Het gaat om individuele (bouw-) verzoeken van bewoners en bedrijven en om zogenaamde “ambtshalve wijzigingen”. Dat laatste betreft verduidelijkingen en correcties in het bestemmingsplan en het inpassen van verleende vergunningen.

Het gaat om de volgende verzoeken:

 • Bommelweg 26, Wadenoijen: vergroten agrarisch bouwvlak t.b.v. bouw koelcellen
 • Bommelweg 28, Wadenoijen: vergroten agrarisch bouwvlak t.b.v. bouw koelcellen
 • Laageinde 3, Kapel-Avezaath: toestaan cursusruimte in monumentale boerderij
 • Passewaaijse Hogeweg 1b, Tiel: bouw extra woning in ruil voor sloop oude stallen
 • Zoelensepad 32, Tiel: vergroten agrarisch bouwvlak en bouwhoogte t.b.v. bouw bewaarschuur akkerbouwproducten
 • Zoelensepad 38, Tiel: vergroten bestemmingsvlak loonbedrijf
 • Zoelensestraat 56b, Kapel-Avezaath: herbestemmen bestaande bedrijfswoning als burgerwoning (bedrijfsbestemming verdwijnt)

En de volgende ambtshalve wijzigingen:

 • Bommelweg 25, Wadenoijen: aanpassen bouwvlak conform verleende vergunning
 • Inundatiedijk Zuid, achter 17, Tiel: correctie: bestemming Agrarisch op strook grond in overeenstemming met eerdere grondruil
 • Lingedijk 9, Wadenoijen: correctie: aanduiding voor 2 woningen conform oude bestemmingsplan
 • Lingedijk 129a, Wadenoijen: aanduiding zonnepanelen conform verleende vergunning
 • Lingeweg 151, Tiel: aanduiding ‘groot- en markthandel in planten’ inpassen bestaande, gedoogde situatie
 • Rijsakkerweg 14, Tiel: aanduiding ‘paardenhouderij’ conform verleende vergunning
 • Het verduidelijken en beter op het buitengebied aanpassen van de begripsbepalingen in de artikelen 1.3 , 1.4 , 1.33 en 1.68 van de regels.

Het bestemmingsplan Buitengebied – Veegplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied dat op 18 december 2019 is vastgesteld. Het grootste deel van dat bestemmingsplan Buitengebied blijft onveranderd. Alleen de onderdelen van de regels die in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied – Veegplan zijn doorgehaald of groen zijn gemarkeerd zijn gewijzigd. De onderdelen op de verbeelding (kaart) die zijn gewijzigd (zie bovenstaande opsomming) zijn aangegeven met een speciale gearceerde aanduiding “overige zone – veegplan”.

Status

De gemeenteraad heeft op 19 oktober 2022 het bestemmingsplan Buitengebied - Veegplan met enkele wijzigingen vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 29 maart 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en daardoor is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 op maandag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.