Coalitieakkoord 2022-2026

De onderhandelingen over de vorming van een coalitie zijn afgerond. De fracties van PvdB, PvdA, VVD, GroenLinks en ProTiel zijn gekomen tot een akkoord.

Onder het motto ‘Samen door.. Een krachtige toekomst voor Tiel’ gaan zij de komende 4 jaar samen werken aan de duurzame ontwikkeling van Tiel. Samen willen ze verder bouwen aan een aantrekkelijke gemeente, waar de Tielenaren zelf, maar ook alle bezoekers zich prettig en veilig voelen. Een gemeente waar het voor iedereen goed wonen, werken en recreëren is. Nu en in de toekomst. Dit doen ze transparant en in samenwerking met de raad, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Hoofdthema's

Er ligt een coalitieakkoord met een gezond financieel meerjarenperspectief. Het akkoord bestaat uit vijf hoofdthema’s:

  • Inwoners
  • Vitale Stad
  • Leefomgeving
  • Mens & Samenleving
  • Financiën & Bedrijfsvoering

Per thema hebben ze  beschreven wat ze willen bereiken en wat ze daar in de komende 4 jaar voor gaan doen. Hierbij sluiten ze ook aan bij de Toekomstvisie Tielexterne-link-icoon die in 2019 is vastgesteld.