College spreekt voorkeur uit om evenementen op de Waalkade mogelijk te maken

27 maart 2024
Nieuws

De Waalkade is voor Tiel sterk beeldbepalend en vormt de verbinding tussen de stad en de Waal. Tiel wil ook een aantrekkelijk centrum met ruimte voor evenementen bieden. Daarom stelt het college voor om aanpassingen te doen aan de Waalkade. 

Na de corona periode gingen ook de evenementen weer van start. De Waalkade had toen al een aantal veranderingen gekregen. Er bleken extra maatregelen nodig om de grote evenementen op de Waalkade te kunnen organiseren. Dit kwam ook uit het onderzoek wat de gemeente liet uitvoeren. Een andere vraag aan het onderzoeksbureau was hoe we de Waalkade zowel nu als in de toekomst kunnen gebruiken als evenementenlocatie. 

Voorkeursoplossing

De voorkeursoplossing die het college voorstelt, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het terrein moet geschikt zijn voor evenementen, recreatie en overstromingen.
  • Het groene karakter van de Waalkade moet behouden blijven

Daarom stelt het college voor om een fundering van kunststofroosters aan te brengen, zandsleuven te graven voor goede afwatering en de locatie opnieuw in te zaaien met een grasmengsel. Het werk aan de Waalkade wordt geschat op ongeveer 3 maanden. Na de werkzaamheden moet de grasmat zich nog vormen. In 2024 vinden er geen evenementen plaats op de Waalkade. Deze zijn verplaatst naar het naastgelegen verharde deel van de Waalkade. Enige uitzondering is Appelpop. Werkzaamheden moeten voor dit evenement zijn afgerond. Mochten er aanvullende maatregelen nodig zijn dan wordt dit met de organisator van het evenement opgepakt. 

Definitief besluit

Op 24 april neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de voorkeursoplossing. Kosten van de oplossing bedragen € 900.000. Dat komt neer op een kapitaallast van circa 27.000 euro per jaar. Dit is minder dan wat er momenteel uitgegeven wordt aan tijdelijke maatregelen voor evenementen op de Waalkade. De gemeente kijkt uit naar een toekomst waarin de Waalkade geschikt is voor evenementen en tegelijkertijd haar groene karakter behoudt.