Communicatie en participatie

De communicatie en participatie is er op gericht dat we:

  • Bewoners en andere belanghebbenden informeren over de ontwikkelingen en stappen die we zetten met het onderzoek;
  • Een zorgvuldig keuzeproces doorlopen, met gebiedskennis van bewoners en gebruikers en waarbij de diverse belangen en zorgen in beeld zijn;
  • Bewoners en andere belanghebbenden actief betrekken bij de onderzoeken naar de tracés.

Hoe doen we dat?

  • Informatiebijeenkomsten: Op 22 september 2022 waren er twee informatiebijeenkomsten. In deze bijeenkomsten werd eerst een algemene uitleg gegeven over de aanstaande onderzoeken, de beoordelingen en participatie. Daarna kon iedereen persoonlijk of in kleine groepen kort in gesprek met medewerkers van de gemeente en Movares over verschillende thema’s. Een sfeerverslag van de informatiebijeenkomsten leest u op het digitale platform van Movares over de westelijke ontsluitingsweg.

  • Digitaal platform westelijke ontsluitingsweg: Op dit platform delen Movares en de gemeente informatie en kan iedereen reacties achter laten.

  • Adviestafel: De adviestafel bestaat uit een selecte groep belangstellenden en denkt in een paar sessies mee over de planvorming. Meer informatie over de adviestafel vindt u ook op het digitale platform westelijke ontsluitingsweg.

  • Overleg met partijen als provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en buurgemeente West Betuwe.