Communicatie en participatie

De communicatie en participatie is er op gericht dat we:

  • Bewoners en andere belanghebbenden informeren over de ontwikkelingen en stappen die we zetten met het onderzoek;
  • Een zorgvuldig keuzeproces doorlopen, met gebiedskennis van bewoners en gebruikers en waarbij de diverse belangen en zorgen in beeld zijn;
  • Bewoners en andere belanghebbenden actief betrekken bij de onderzoeken naar de tracés.

Hoe doen we dat?

Informatiebijeenkomsten

In de bijeenkomsten werd eerst een algemene uitleg gegeven over de aanstaande onderzoeken, de beoordelingen en participatie. Daarna kon iedereen persoonlijk of in kleine groepen kort in gesprek met medewerkers van de gemeente en Movares over verschillende thema’s. Een sfeerverslag van de informatiebijeenkomsten leest u op het digitale platform van Movares over de westelijke ontsluitingswegexterne-link-icoon.

Digitaal platform westelijke ontsluitingsweg

Op het digitaal platform westelijke ontsluitingswegexterne-link-icoon delen Movares en de gemeente informatie en kan iedereen reacties achter laten.

Adviestafel

De adviestafel bestaat uit een selecte groep belangstellenden en denkt in een paar sessies mee over de planvorming. Meer informatie over de adviestafel vindt u ook op het digitale platform westelijke ontsluitingswegexterne-link-icoon.

Overleg met partijen

Zoals provincie, Rijkswaterstaat, ProRail en buurgemeente West Betuwe.