Communicatie en participatie

De communicatie en participatie is er op gericht dat we:

  • Bewoners en andere belanghebbenden informeren over de ontwikkelingen en stappen die we zetten met het onderzoek;
  • Een zorgvuldig keuzeproces doorlopen, met gebiedskennis van bewoners en gebruikers en waarbij de diverse belangen en zorgen in beeld zijn;
  • Bewoners en andere belanghebbenden actief betrekken bij de onderzoeken naar de tracés.

Hoe doen we dat?