Westelijke ontsluitingsweg

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de wegen naar en van onze gemeente. Voor een goede bereikbaarheid, ook in de toekomst, onderzoeken we of we een nieuwe weg aan kunnen leggen. We noemen dat de westelijke ontsluitingsweg.

Waarom onderzoeken we de mogelijkheid van een westelijke ontsluitingsweg? 

  • We willen onze stad en onze dorpen goed bereikbaar houden. En sluipverkeer door het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen.
  • We willen dat vrachtwagens van en naar de bedrijven in het buitengebied zo weinig mogelijk over de smalle wegen in het buitengebied rijden. Daardoor verbetert ook de verkeersveiligheid, met name van fietsers, op deze wegen.
  • Door een nieuwe westelijke ontsluitingsweg hoeft het verkeer van en naar Tiel tussen Geldermalsen en Tiel-West niet meer over de A15 en de provinciale weg N834 te rijden. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het oplossen van de files op die wegen.

Waar zou de nieuwe weg kunnen komen?

Uit een eerder verkennend onderzoek zijn vier mogelijke tracés (routes) voor de westelijke ontsluitingsweg naar voren gekomen:

  • Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
  • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9, dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Daarnaast onderzoeken we als ‘nulplusalternatief’ ook of het mogelijk is de provinciale weg (N834, van en naar de A15) zo te verbeteren waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.

Op het kaartje hieronder staan de tracés aangegeven.

Van medio 2022 tot en met medio 2023 doen we nader onderzoek naar:

  • De vier mogelijke tracés voor de westelijke ontsluitingsweg;
  • Het verbeteren van de bestaande weg (N834).

In dit zogenoemde PlanMER-onderzoek vergelijken we de effecten en haalbaarheid van de tracés met elkaar om zo tot een voorkeurstracé te komen. We betrekken hierbij de inwoners en grondeigenaren in het gebied. Ook gaan we in gesprek met partijen zoals Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland, het waterschap, buurgemeente West Betuwe en natuurorganisaties.

Kaart met vier mogelijke routes voor de westelijke ontsluitingsweg

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 637 111, e-mail osancak@tiel.nl