Westelijke ontsluitingsweg

Door de groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de bestaande wegen naar en van onze gemeente. Voor een goede bereikbaarheid, ook in de toekomst, onderzoeken we of we een nieuwe weg aan kunnen leggen. We noemen dat de westelijke ontsluitingsweg.

Waarom onderzoeken we de mogelijkheid van een westelijke ontsluitingsweg? 

  • We willen onze stad en onze dorpen goed bereikbaar houden. En sluipverkeer door het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen.
  • We willen dat vrachtwagens van en naar de bedrijven in het buitengebied zo weinig mogelijk over de smalle wegen in het buitengebied rijden. Daardoor verbetert ook de verkeersveiligheid, met name van fietsers, op deze wegen.
  • Door een nieuwe westelijke ontsluitingsweg hoeft het verkeer van en naar Tiel tussen Geldermalsen en Tiel-West niet meer over de A15 en de provinciale weg N834 te rijden. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het oplossen van de files op die wegen.

Waar zou de nieuwe weg kunnen komen?

Uit een eerder verkennend onderzoek zijn vier mogelijke tracés (routes) voor de westelijke ontsluitingsweg naar voren gekomen:

  • Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
  • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9, dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Daarnaast onderzoeken we als ‘nulplusalternatief’ ook of het mogelijk is de provinciale weg (N834, van en naar de A15) zo te verbeteren waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.

Op het kaartje hieronder staan de tracés aangegeven.

Van medio 2022 tot en met medio 2023 onderzoekt advies en ingenieursbureau Movares in onze opdracht alle alternatieven in een milieueffectrapportage voor een plan, een planMER- onderzoek. Hierin vergelijken we de gevolgen en haalbaarheid van de alternatieven met elkaar. Denkt u hierbij aan milieu, flora en fauna, archeologie enzovoort. Het doel is om zo tot een voorkeursalternatief te komen.

Het onderzoek wordt door Movares in nauwe samenwerking met gemeente uitgevoerd. En daarbij willen wij graag gebruik maken van de gebiedskennis van inwoners, ondernemers en andere partijen. Hoe? Dat leest u op de pagina communicatie en participatie.

Kaart met vier mogelijke routes voor de westelijke ontsluitingsweg

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 637 111, e-mail osancak@tiel.nl