Detailhandelsnota 2018-2023

Voor u ligt de geactualiseerde Detailhandelsnota Tiel 2018-2023 met een doorkijk naar de periode erna. Er is een uitgebreid proces doorlopen samen met de ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen

De nota bestaat uit drie onderdelen:

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie over de nota kunt contact opnemen met mevrouw M. Blom telefoon: (0344) 63 73 59.