Detailhandelsnota 2018-2023

Voor u ligt de geactualiseerde Detailhandelsnota Tiel 2018-2023 met een doorkijk naar de periode erna. Er is een uitgebreid proces doorlopen samen met de ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen