Detailhandelsnota 2018-2023

Voor u ligt de geactualiseerde Detailhandelsnota Tiel 2018-2023 met een doorkijk naar de periode erna. Er is een uitgebreid proces doorlopen samen met de ondernemers, vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen.

De nota bestaat uit drie onderdelen:

De winkels in de binnenstad zijn gericht op het recreatief winkelen, verzorging en niet dagelijkse boodschappen. Winkels voor de dagelijkse boodschappen zijn geclusterd in de diverse wijkwinkelcentra.

Op het bedrijventerrein Latenstein zijn winkels gevestigd voor de grotere doelgerichte aankopen, waaronder bouwmarkten en meubel- en keukenzaken. Op het bedrijventerrein Kellen zijn veel autobedrijven gevestigd.

Het bedrijvenpark Medel en de kantorenlocatie Westroijen bieden geen mogelijkheden voor detailhandel.

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie over de nota kunt u contact opnemen met mevrouw Willeke van de Pol, wvdpol@tiel.nl, 0344 - 637 219 / 06 - 2920 2757 of met de heer Ryan Bevers, rbevers@tiel.nl, 0344 - 637 282 / 06 - 1178 3615 (ma t/m do).