Rechts een groot wit pand, een dijk en werkzaamheden aan de dijk

Dijkversterking in Tiel: samenwerking basis voor succes

19 maart 2024
Nieuws

In Tiel wordt bijna onopgemerkt een supergrote klus geklaard. Waterschap Rivierenland en de gemeente Tiel trekken samen op bij de dijkversterkingswerkzaamheden in Tiel. Door samen en met de aangrenzende bewoners en partijen deel voor deel op te pakken is in een relatief korte tijd deze enorme klus geklaard.

Over enkele maanden ziet de Waalkant van de stad er weer geheel verzorgd en veilig uit. De dijken zijn verstevigd, verhoogd en klaar voor de strijd met hoogwater. Maar ook zijn er werkzaamheden verricht die door de werkzaamheden eerder uitgevoerd werden, de zogeheten meekoppelkansen. Denk hierbij aan het verleggen van het fietspad bij Bellevue en het aanleggen van een volledig vrijliggend voet- en fietspad bij de Echtelsedijk. 

Ondertekening overeenkomst

Voor de afspraken van de komende werkzaamheden ondertekenden de gemeente en het waterschap een overeenkomst om deze meekoppelkansen zo goed mogelijk te benutten. Wethouder Spil van de gemeente, Henk van ’t Pad, heemraad, met portefeuille Waterveiligheid en Ilonka Sas-Groenhof, teamleider Grondzaken ondertekenden onder het genot van een kop koffie de gezamenlijke overeenkomst.

Samenwerking succesformule

De aanwonenden en betrokkenen zijn door de aannemer, waterschap en gemeente op de hoogte gehouden van wat de werkzaamheden zijn. Hierdoor verliepen de werkzaamheden zo goed en naar ieders tevredenheid. Binnenkort wordt het weer mogelijk om over de mooie Tielse dijk te wandelen en fietsen. Dat het allemaal zo soepel is verlopen, is een compliment voor iedereen die aan dit project heeft gewerkt.

Trots op het resultaat

Wethouder Spil is namens de gemeente trots op het resultaat: ”De afgelopen jaren is dit geheel ogenschijnlijk aan iedereen onopgemerkt voorbijgegaan. En dat is een compliment op zich. De omwonenden zijn in een vroeg stadium goed betrokken bij de werkzaamheden en de samenwerking met het waterschap is altijd constructief geweest. Door werkzaamheden samen uit te voeren werd zowel gewerkt aan een veilige dijk voor Tiel als een opwaardering van de openbare ruimte. Iets waar je als Tiel met recht trots op kan zijn.”

Henk van ’t Pad vult hierbij aan: “Ondanks de natte winter en het hoogwater rond kerst, zijn we met z’n allen in staat geweest door te werken aan het hoogwaterveilig maken van Tiel en omgeving. En daar zijn we best trots op.”