Duurzaamheid voor verenigingen en stichtingen

Stichting Solar heeft als doel om (sport)verenigingen en stichtingen in Tiel te helpen met het verduurzamen van hun clubgebouw. Stichting Solar kan helpen met het aanvragen van subsidies en adviseren over de maatregelen die genomen kunnen worden. Om verenigingen en stichtingen financieel te ondersteunen, biedt Stichting Solar een lening aan met een zeer lage rente.

Uitleg

Als (sport)vereniging of stichting met een eigen pand in de gemeente Tiel kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 50.000,-. De rente is lager dan bij een gewone lening.

Waarvoor kunt u een lening aanvragen?

U kunt een duurzaamheidslening krijgen voor te nemen duurzaamheidsmaatregelen. Stichting Solar zal u hierin adviseren. Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvestingexterne-link-icoon is het actuele rentetarief terug te vinden.

De Stichting Solar helpt u bij het aanvragen van de lening en informeert u over verdere subsidie mogelijkheden. Stichting Solar is een onafhankelijke stichting die ten doel heeft om de duurzaamheidsmaatregelen voor sportverenigingen en stichtingen met een eigen gebouw te stimuleren en te faciliteren.

De gemeente Tiel en Stichting Solar werken hierin nauw samen. U kunt de Stichting Solar mailen via solartiel@outlook.com.

Hoogte van de lening

Het minimum bedrag van de lening is € 1.000,-, het maximum bedrag is € 50.000,-. De looptijd van de lening is 15 jaar. U betaalt maandelijks een vast bedrag aan rente plus aflossing (annuïteitenlening). Extra aflossen mag altijd en is boetevrij. De actuele rente is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.

Maatregelen die in aanmerking komen

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Verlichting

 • Sportveldverlichting; bestaande uit LED armaturen met specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
 • T5-armaturen voorzien van een optiek, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal
 • LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal
 • Binnenverlichting bestemd voor vervanging van bestaande verlichting en bestaande uit T5-armaturen voorzien van optiek of LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08.

Verwarming

 • Warmteterugwinning bestemd voor het koelen of verwarmen van bestaande sportaccommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht en bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.
 • Warmtepomp bestemd voor het verwarmen van bestaande sportaccommodaties en bestaande uit een warmtepomp en (eventueel) bronsysteem.
 • Direct gasgestookte condenserende boiler bestemd voor de productie van warm tapwater en bestaande uit condenserend warmwaterdoorstroomtoestel dat gemeten is conform NEN-EN 89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement tenminste 100% op onderwaarde bedraagt.
 • Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel bestemd voor de productie van warm tapwater en bestemd voor de productie van warm tapwater en bestaande uit condenserende warm tapwaterboiler die gemeten is conform NEN-EN 26:1998/A3:2006 en waarbij het rendement tenminste 100% op onderwaarde bedraagt.
 • Warmtepompboiler bestemd voor het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater en bestaande uit een elektrisch gedreven warmtepompboiler.
 • Warmteterugwinning uit douchewater bestemd voor het terugwinnen van water uit (douche)water en bestaande uit warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.

Isolatie

 • Vervangen glas (inclusief aanpassen kozijn) bestemd voor vervanging van beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande sportaccommodaties en bestaande uit meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m2.K gemeten conform NEN-EN 673:2011, (eventueel) kozijn.
 • Isolatie wand, vloer en/of dak bestemd voor de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten en bestaande uit isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R=Σ(Rm) = Σ(d/λ) ten minste 2,5 m2.K/W bedraagt.

Zonne-energie

 • Zonnecollectorsysteem bestemd voor het verwarmen van lucht of water en bestaande uit een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.
 • Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking bestemd voor het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen en bestaande uit panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsvormer, (eventueel) aansluiting op het elektriciteitsnet.
 • kosten van een extern maatwerkadvies voor energie, als eventuele hulp bij de gevraagde energiecheck, kunnen in de stimuleringslening worden opgenomen.

Aanvragen

 • Voor het aanvragen van de duurzaamheidslening gebruikt u het aanvraagformulier. U kunt dit formulier hier downloadenexterne-link-icoon. Hierin moet u aangeven voor welk bedrag u een lening wilt. Dit kan door middel van een offerte of berekening.
 • Als uw aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden ontvangt u:
  • binnen 6 weken een voorlopige toewijzingsbrief van de gemeente Tiel
  • binnen 8 weken een offerte voor een lening van Stichting Solar
 • Indien u akkoord bent met de offerte, stuurt u deze getekend retour aan Stichting Solar.
 • Als de duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd vult u het declaratieformulier in dat u van Stichting Solar heeft gekregen.

De regeling loopt door zolang er geld beschikbaar is. Er is geen vaste datum waarop de regeling eindigt.

Voorwaarden

 • Uw vereniging is eigendom van het pand
 • Uw vereniging bevindt zich in de gemeente Tiel
 • De maatregelen mogen uitgevoerd worden nadat u de overeenkomst voor de lening aangaat.
 • Er nog voldoende geld beschikbaar is voor deze regeling.
 • Het aangevraagde bedrag mag niet hoger zijn dan € 50.000,-
 • Het aangevraagde bedrag mag niet lager zijn dan € 1.000,-
 • De eventueel benodigde omgevingsvergunning is verleend.