Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Een echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap regelt u via een advocaat. Een huwelijk of een geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen wordt ontbonden door de rechter.

Belangrijk

  • Zijn er bij een geregistreerd partnerschap geen minderjarige kinderen, dan is een verklaring van u en uw partner voldoende. Een advocaat of notaris moet deze dan ook tekenen. In alle gevallen heeft u een advocaat nodig.
  • De uitspraak van de rechtbank (beschikking) moet binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.
  • De gemeente schrijft de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd.
  • De officiële datum echtscheiding/ontbinding is de datum van inschrijving in de registers van de burgerlijke stand dus niet de datum van de uitspraak bij de rechtbank.
  • Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren.

Inschrijven

U heeft voor het inschrijven van een scheiding of einde geregistreerd partnerschap het volgende nodig:

  • de akte(n) van berusting én
  • een verklaring van de griffier van de rechtbank waaruit de onherroepelijkheid van het vonnis blijkt én
  • een origineel afschrift van het vonnis én
  • een verzoek tot inschrijving van één van de echtgenoten of van beiden.

Kosten

Aan het aanvragen van echtscheiding zijn kosten verbonden. Hierbij moet u denken aan kosten voor de advocaat en de procedure bij de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een advocaat.