Frank Groen

Wethouder (2e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer (incl. verkeersveiligheid)
 • Speelvoorzieningen
 • Parkeerbeleid
 • Openbare werken, haven- en veerbedrijf, begraafplaatsen
 • Archeologie en monumenten, erfgoed
 • Coördinatie Wijkgericht werken
 • Coördinatie Binnenstad
 • Bouw- en woningtoezicht
 • AVRI Openbare Ruimte
 • Bouw- & sloop Vergunningverlening

Projecten en programma's 

 • Ontwikkeling Passewaaij 9,10,11
 • Transformatie Burense Poort
 • Verplaatsen coffeeshops
 • Herinrichting Binnenstad en riolering
 • Ontwikkeling Weerstraat/Plein

Verbonden partijen

 • AB en DB lid ODR
 • Bestuurslid Gelderse Veren
 • AB UBRivierenland

Wijkwethouder

 • Tiel Centrum
 • Wadenoijen

Vervanger 

Remco Dijkstra