Remco Dijkstra

Wethouder (4e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Financiën
 • Bouwen en Wonen
 • Mobiliteit
 • Bedrijfsvoering, inclusief personeelszaken
 • Afval en recycling
 • Huisvesting doelgroepen
 • Vastgoed
 • Media

Projecten

 • Veilingkwartier
 • Lingehoven
 • Westelijke ontsluitingsweg

Verbonden partijen

 • AB lid Belastingsamenwerking Rivierenland
 • AB lid Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
 • AB en DB lid Industrieschap Medel
 • AB lid Regionaal Archief Rivierenland
 • AB lid Afvalverwerking Rivierenland
 • Commissaris Aandeelhouders AVRI
 • Toezichthouder Circulair Textiel
 • Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit regio Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Wonen regio Rivierenland
 • Portefeuillehoudersoverleg Internationale medewerkers
 • Portefeuillehoudersoverleg Huisvesting doelgroepen

Vervanger

Frank Groen