Remco Dijkstra

Wethouder (4e locoburgemeester)

Portefeuille

 • Bouwen en wonen
 • Mobiliteit (A15, Openbaar vervoer, 3e ontsluitingsweg)
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Personeelszaken incl. lokaal overleg
 • AVRI Afval
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Mediabeleid

Projecten en programma's

 • Veilingterrein en Lingehoven

Verbonden partijen

 • AB lid BSR
 • AB lid BWB
 • AB en DB lid Medel
 • Lid Pfho wonen Regio Rivierenland
 • Lid Pfho mobiliteit Regio Rivierenland
 • AB lid RAR
 • AB lid AVRI
 • Commissaris AvA AVRI
 • Toezichthouder CIRTEX

Wijkwethouder

 • Tiel-Noord

Vervanger

Frank Groen