Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen gemeenten. De gemeente Tiel heeft voor bepaalde gevallen met andere gemeenten zo'n samenwerkingsverband afgesloten.

Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register kan iedereen kosteloos inzien. Op verzoek worden afschriften van of uittreksels uit hetgeen in het register is ingeschreven ter beschikking gesteld.