Gemeente aansprakelijk stellen

Wat u moet weten

Als u de aansprakelijkstelling heeft ingediend, dan ontvangt u een bevestiging. Dit duurt enkele werkdagen. De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Gaat het om een grote (letsel)schade dan wordt deze doorgestuurd naar de verzekeraar van de gemeente. U wordt hiervan dan op de hoogte gebracht. De verzekeringsmaatschappij zal voor een goede afhandeling van de aansprakelijkheidstelling zorgdragen.

Is de gemeente van mening dat er geen sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Schade melden

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen via het formulier 'Aansprakelijkstelling gemeente' dat u via de gele knop kunt downloaden.

U stuurt hierbij de volgende gegevens op:

  • verklaring(en) van wat er precies is gebeurd, waar het is gebeurd (exacte locatie)
  • waar de schade uit bestaat (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie)
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie, offertes en foto's) eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

Het formulier en de bijlage(n) kunt u sturen aan:

Gemeente Tiel
tav Juridische Zaken
Postbus 6325
4000 HH Tiel