Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen. De gemeente is pas aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet, of niet juist heeft gehandeld. En dat de schade daarvan een direct gevolg is.

Als u de aansprakelijkstelling heeft ingediend, dan ontvangt u een bevestiging. Dit duurt enkele werkdagen. De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Gaat het om een grote (letsel)schade dan wordt deze doorgestuurd naar de verzekeraar van de gemeente. U wordt hiervan dan op de hoogte gebracht. De verzekeringsmaatschappij zal voor een goede afhandeling van de aansprakelijkheidstelling zorgdragen.

Is de gemeente van mening dat er geen sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan wordt uw verzoek afgewezen en ontvangt u een afwijzingsbrief met uitleg.

 

 

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen via het formulier 'Aansprakelijkstelling gemeente' (pdf, 36 kB) dat u kunt downloaden.

U stuurt hierbij de volgende gegevens op:

  • verklaring(en) van wat er precies is gebeurd, waar het is gebeurd (exacte locatie)
  • waar de schade uit bestaat (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie)
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie, offertes en foto's) eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

Het formulier en de bijlage(n) kunt u sturen aan:

Gemeente Tiel
tav Juridische Zaken
Postbus 6325
4000 HH Tiel